Chuyên đề
Chính sách pháp luật

Góp ý dự thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động

Ngày 15/9 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ư dự thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động. Phó Chủ tịch TLĐ Mai Đức Chính chủ tŕ Hội thảo.

Đến nay qua 5 lần dự thảo, Luật ATVSLĐ đang được xây dựng với 7 chương, 91 điều. Nội dung quy định về quyền và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn được xây dựng chung trong điều 88 quy định về “Trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị- xă hội, tổ chức xă hội, xă hội- nghề nghiệp”.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính, cần có các điều riêng về quyền và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và quyền, trách nhiệm của CĐCS. Đây cũng là việc hợp lư bởi trong dự thảo Luật có điều riêng quy định rơ về quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động về VSATLĐ. Hơn nữa, thực tế cho thấy, tổ chức Công đoàn và CĐCS có vai tṛ rất quan trọng trong công tác ATVSLĐ, do đó, khi có điều riêng quy định quyền và trách nhiệm của CĐCS sẽ giúp công tác tuyên truyền, pḥng ngừa TNLĐ cũng như nâng cao vai tṛ của CĐCS tại các DN, đơn vị.

Các đại biểu dự Hội thảo tập trung vào điều 10: “Quyền và trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động của công đoàn cơ sở” và điều 90: “Quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn” mà Ban Tổ chức Hội thảo dự kiến kiến nghị với Ban soạn thảo Dự thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động Việt Nam Nguyễn An Lương đề nghị cần bổ sung vào khoản 2, điều 10 của Dự thảo: trách nhiệm của công đoàn cơ sở là thành viên Hội đồng bảo hộ lao động bởi hiện không có hệ thống Hội đồng này từ Trung ương đến cơ sở. Đồng thời, công đoàn cơ sở có trách nhiệm đề xuất người lao động tạm ngừng sản xuất khi điều kiện lao động không đảm bảo an toàn. Ông Lương cho rằng, quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn “kiến nghị xử lư những người vi phạm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động” trong nội dung khoản 3, điều 90 của Dự thảo như hiện nay là quá nhẹ.

Đồng quan điểm với Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động Việt Nam về sửa đổi nội dung khoản 3, điều 90 của Dự thảo, Viện phó Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động Phạm Quốc Quân và Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn) Lê Trọng Sang đề nghị điều chỉnh tổ chức công đoàn có quyền khởi kiện hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm h́nh sự với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn, vệ sinh lao động…

Publish: 22/09/2014 - Views: 2215 - Lastest update: 23/09/2014 5:39:06 CH
Tin cùng chuyên mục