Chuyên đề
Chính sách pháp luật

Những thay đổi về tiền lương năm 2017

Lương cơ sở tăng từ 1,21 triệu lên 1,3 triệu mỗi tháng; lương tối thiểu vùng tăng 180.000-250.000 đồng..., là những thay đổi về tiền lương từ đầu năm nay.

Những thay đổi về tiền lương năm 2017

Theo vnexpress.net

Publish: 06/01/2017 - Views: 717 - Lastest update: 06/01/2017 11:46:34 SA
Tin cùng chuyên mục