Chuyên đề
Chính sách pháp luật

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (SỬA ĐỔI): NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Một trong những điểm mới quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều của các trường, các chuyên gia, đó là việc đưa sinh viên vào Hội đồng trường. Quy định này liệu có khả thi, có phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của các trường đại học ở Việt Nam?

http://quochoitv.vn//2018101112/QHVCT/THANG%2011/HINH%20ANH%20CUA%20MINH.mp4

Theo http://quochoitv.vn

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (SỬA ĐỔI): NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 288

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (SỬA ĐỔI): NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Một trong những điểm mới quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều của các trường, các chuyên gia, đó là việc đưa sinh viên vào Hội đồng trường. Quy định này liệu có khả thi, có phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của các trường đại học ở Việt Nam?

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (SỬA ĐỔI): NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Chuyên mục: TỪ NGHỊ TRƯỜNG ĐẾN CUỘC SỐNG | Lượt xem : 288

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (SỬA ĐỔI): NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Một trong những điểm mới quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều của các trường, các chuyên gia, đó là việc đưa sinh viên vào Hội đồng trường. Quy định này liệu có khả thi, có phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của các trường đại học ở Việt Nam?

Publish: 14/11/2018 - Views: 671 - Lastest update: 19/11/2018 9:31:09 SA
Tin cùng chuyên mục