Chuyên đề
Chính sách pháp luật

Chế độ thai sản của giáo viên nghỉ trùng với nghỉ hè

Câu hỏi: Hỏi về chế độ thai sản của giáo viên nghỉ trùng với nghỉ hè.

Về vấn đề bạn hỏi, tôi giải đáp như sau:

  1. Quy định chung:

Theo Khoản 1, Điều 34, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con của lao động nữ như sau:

  • Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.
  • Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.

Tại Khoản 7, Điều 6, Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định về thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hàng năm bao gồm: “Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội”.

  Chế độ đối với giáo viên:

Đối với giảng viên đại học và cao đẳng, pháp luật không quy định về thời gian nghỉ hè trong năm do giảng viên đại học, cao đẳng được điều chỉnh bởi Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.  Đối với giáo viên phổ thông, việc quy định thời gian nghỉ như sau:

  • Khoản 3, Điều 5, Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4, Điều 1, Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT quy định về thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên như sau:
  • Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

a) Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 2 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

b) Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

 

Như vậy, nếu bạn là giảng viên, thời gian nghỉ thai sản của bạn theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Nếu bạn là giáo viên phổ thông mà thời gian nghỉ thai sản của ban trùng với thời gian nghỉ hè hằng năm thì tổng thời gian được nghỉ được xác định là tổng thời gian nghỉ thai sản và nghỉ hè.

Publish: 15/03/2019 - Views: 305 - Lastest update: 15/03/2019 4:38:21 CH
Tin cùng chuyên mục