Chuyên đề
Chính sách pháp luật

Chính thức công bố Luật Giáo dục năm 2019

Sáng 4/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 7 luật đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, trong đó có Luật Giáo dục.

Publish: 07/07/2019 - Views: 117 - Lastest update: 16/12/2019 10:11:25 SA
Tin cùng chuyên mục