Chuyên đề
Chính sách pháp luật

Những chính sách mới trong tháng 9/2015 người lao động cần quan tâm

1. Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng tối đa 5 lần lương tối thiểu

Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2015 quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động được xác định như sau: Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng = Mức lương b́ình quân của 6 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp x 60%.

Theo đó, người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định th́ mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của người lao động là tối đa 5 lần lương tối thiểu. Trường hợp người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định th́ mức hưởng này tối đa không quá 5 lần lương cơ sở. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cho tổ chức bảo hiểm xă hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động của NLĐ thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực.

Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/01/2015.

2. Chính sách tiền lương mới đối với lao động dôi dư.

Nghị  định số  63/2015/NĐ-CP  ngày 22/7/2015 có hiệu lực từ ngày 15/9/2015quy định chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, thay thế Nghị định số 91/2010/NĐ-CP.

Nghị định nêu rơ: Khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, người lao động dôi dư sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu sớm; được hưởng trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu sớm và 1 tháng lương cơ sở cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xă hội.

Để được hưởng những quyền lợi này, người lao động phải đáp ứng các điều kiện: Được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21/4/1998 hoặc trước ngày 26/4/2002; có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xă hội; từ đủ 55 - 59 tuổi đối với nam hoặc từ đủ 50 - 54 tuổi đối với nữ. Riêng với lao động nam dôi dư trên 59 tuổi - dưới 60 tuổi, lao động nữ trên 54 tuổi - dưới 55 tuổi, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xă hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi và được hưởng 0,5 tháng lương cơ sở cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xă hội.

3. Chính sách hỗ trợ kinh phí để người lao động tạo việc làm

Nghị định số  61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm có hiệu lực từ 1/9/2015. Theo đó, Chính phủ đưa ra chính sách sẽ hỗ trợ cho người lao động vay tối đa 50 triệu đồng với thời hạn không quá 60 tháng.

Thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng Chính sách xă hội và người lao động có nhu cầu vay vốn thỏa thuận.

Lăi suất vay vốn bằng lăi suất vay vốn với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Về chính sách việc làm công, Nghị  định nêu rơ, người lao động có nhu cầu tham gia chính sách việc làm công đăng kư tham gia dự án, hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp xă nơi cư trú hợp pháp theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội.

4. Giảm 50% cho học sinh tốt nghiệp THCS học trung cấp nghề

Có hiệu lực ngay từ 1/9, thông tư liên tịch số 14/2015 của liên Bộ Tài chính - Lao động quy định tất cả học sinh đă tốt nghiệp THCS đi học trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp được giảm 50% học phí.

Thông tư này hướng dẫn cụ thể hơn về phương thức chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập. Theo đó, Pḥng giáo dục chịu trách nhiệm trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh (hoặc học sinh) trung học phổ thông, học viên học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên, học sinh tại các cơ sở giáo dục khác hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả.

5. Khám, chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ vẫn được hưởng BHYT

Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC về sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1/9. Theo nội dung thông tư, cơ sở y tế tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ mà không phải v́ lư do quá tải, người khám, chữa bệnh vẫn hưởng quyền lợi này.

Theo congdoanvn.org.vn

Publish: 09/09/2015 - Views: 1263 - Lastest update: 09/09/2015 4:13:15 CH
Tin cùng chuyên mục