Chuyên đề
Chính sách pháp luật

Cân đối nguồn để có tiền tăng lương trong năm 2016

Tại Quyết định 2100/QĐ-TTg vừa ban hành về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành Trung ương sắp xếp các nhiệm vụ chi để cân đối nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở trong năm 2016.

Mức tăng lương cơ sở với nhóm cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 2,34 trở lên là 60.000đ/tháng, áp dụng từ 1/5/2016.

Mức tăng lương cơ sở với nhóm cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 2,34 trở lên là 60.000đ/tháng, áp dụng từ 1/5/2016.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2016, thực hiện trước việc điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2 triệu đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu đạt mức lương cơ sở. Mức tăng lương đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công được duy trì ở tỷ lệ 8% như đã thực hiện từ năm 2015.

Với nhóm cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, việc tăng lương áp dụng từ ngày 1/5/2016, mức tăng từ 1,15 triệu đồng/tháng lên 1,21 triệu đồng/tháng, bảo đảm mức lương của người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức hiện hưởng.

Thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2016 từ một phần số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngoài lương và có tính chất lương của các cơ quan, đơn vị; 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất).

Đồng thời, thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên, thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách để bố trí chi thực hiện cải cách tiền lương.

Đối với một số địa phương nghèo, ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương như trên mà vẫn thiếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016, giao Bộ Tài chính thẩm định nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương, thông báo số cần bổ sung từ ngân sách trung ương cho địa phương để thực hiện điều chỉnh tiền lương, phụ cấp trong năm 2016; đồng thời tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Theo dantri.com.vn

Publish: 18/12/2015 - Views: 980 - Lastest update: 18/12/2015 12:42:49 CH
Tin cùng chuyên mục