Chuyên đề
Chính sách pháp luật

Những chính sách mới nhất có hiệu lực từ tháng 2

Công dân nữ được tuyển chọn nghĩa vụ trong ngành Công an; Người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hỗ trợ; Được khai thác thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...là những chính sách mới nhất, nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2016.

Những quyền mới của Cảnh sát giao thông 

Ngày 15/2, Thông tư 01/2016 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông có hiệu lực, thay thế Thông tư 65, theo đó cảnh sát giao thông sẽ được dừng các phương tiện đang tham gia giao thông đường bộ; kiểm soát phương tiện, giấy tờ của phương tiện; kiểm soát người và giấy tờ của người điều khiển phương tiện, giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện đang kiểm soát. Được trưng dụng các loại phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc...

Ngoài ra Thông tư cũng quy định rõ, cảnh sát giao thông chỉ được dừng phương tiện để kiểm soát trong 5 trường hợp như trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ...

Công dân nữ được tuyển chọn nghĩa vụ trong ngành Công an

Theo nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015, có hiệu lực từ ngày 1/2/2016 quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tuyển chọn và chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cá nhân trong việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Công dân được tuyển chọn gồm: Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã  đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ  đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Có hiệu lực từ ngày 10/2/2016, nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Những chính sách mới nhất có hiệu lực từ tháng 2 - ảnh 1

 

Cụ thể, nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; trách nhiệm tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; điều kiện triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; số tiền bảo hiểm tối thiểu, nguyên tắc xác định mức phí bảo hiểm; quản lý nhà nước về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Được khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Có hiệu lực từ ngày 15/1, Nghị định 137 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân thì theo đó, Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thông qua các hình thức: Kết nối mạng viễn thông, mạng máy tính với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; qua cổng thông tin điện tử do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định; văn bản yêu cầu.

 Các tổ chức, cá nhân không thuộc quy định nêu trên có nhu cầu khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải có văn bản yêu cầu và được sự đồng ý của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật.

Người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hỗ trợ

Có hiệu lực từ ngày 15/2/2016, nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nghị định quy định cụ thể về chế  độ hưu trí; chế độ tử tuất; quỹ bảo hiểm xã hội; phương thức đóng; mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; thay đổi phương thức đóng, mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;...

Nghị định hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia 

Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia có hiệu lực từ 15/02/2016. Nghị định được ban hành để hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Đầu tư, bao gồm: tổ chức và phương thức hoạt động của Hội đồng thẩm định nhà nước; hồ sơ, thủ tục trình thẩm định và nội dung thẩm định dự án quan trọng quốc gia; thuê tư vấn thẩm tra và chi phí thẩm định, thẩm tra dự án quan trọng quốc gia.

Dân quân tự vệ phối hợp bảo vệ biên giới, biển, đảo

Có hiệu lực từ ngày 15/02/2016, Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Có hiệu lực từ 15/02/2016, Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Nghị định được ban hành nhằm triển khai hướng dẫn Luật Đầu tư 2014; tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho nhà đầu tư và các đối tượng liên quan triển khai thực hiện; quản lý chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với các hình thức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế cụ thể của Việt Nam, góp phần đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất

Cũng có hiệu lực từ ngày 1/2, theo Quyết định 63 của Thủ tướng về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất thì người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; người thuộc hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở (người lao động bị thu hồi đất kinh doanh) sẽ được Nhà nước hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm khi có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm và phải trong độ tuổi lao động.

Người lao động bị thu hồi đất được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất. Ngoài ra, người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ được hỗ trợ. Người lao động bị thu hồi đất kinh doanh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng được hỗ trợ như người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp...

Theo tienphong.vn

Publish: 01/02/2016 - Views: 1085 - Lastest update: 01/02/2016 11:35:10 SA
Tin cùng chuyên mục