Chuyên đề
Chính sách pháp luật

Công văn ủng hộ hoạt động “Chung sức vì biển đảo quê hương”

Thực hiện Công văn số 643/TLĐ ngày 17/5/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn trong thời gian tới, trước tình hình Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam; sau khi trao đổi, thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc (Công đoàn các đơn vị) thực hiện các nội dung sau:

1. Công đoàn phối hợp với lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên về tình hình Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo của nước ta, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

2. Công đoàn phối hợp với lãnh đạo đơn vị vận động cán bộ, giảng viên và công nhân viên phát huy truyền thống yêu nước, hưởng ứng hoạt động “Chung sức vì biển đảo quê hương” bằng hành động thiết thực và hiệu quả.

Mỗi cán bộ, giảng viên, công nhân viên tự nguyện ủng hộ bằng tiền mặt cho Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”. Tổng số tiền quyên góp được đơn vị chuyển về CĐGD Việt Nam qua Ban Tài chính hoặc gửi vào tài khoản: BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam, số tài khoản: 102 010 000 912 914 - Ngân hàng Công thương Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian gửi về CĐGD Việt Nam trước ngày 30/6/2014.

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn các đơn vị phối hợp với lãnh đạo đơn vị triển khai các nội dung trên đảm bảo thời gian quy định./.

Xem chi tiết công văn tại đây

Nguồn: Công đoàn giáo dục Việt Nam

Publish: 04/06/2014 - Views: 1451 - Lastest update: 30/07/2014 4:00:51 CH
Tin cùng chuyên mục