Chuyên đề
Chuyên môn
Đừng chỉ nhận là “trọng tài” mà không thấy mình cần phải làm "cầu thủ"

Dù sao và thế nào chúng ta cũng vẫn phải đổi mới GD&ĐT theo quan điểm, đường lối của Đảng, dù cho thực tế có người luôn tự nhận mình là "trọng tài" và hầu như chẳng ai thấy mình cần phải làm "cầu thủ". Nếu không đổi mới chúng ta sẽ tụt hậu.

Public: 15/01/2016
Trách nhiệm đổi mới giáo dục của trường ĐHSP Hà Nội

Dịp mit-tinh kỉ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2015, trong bài phát biểu tại lễ kỉ niệm, Giáo sư Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội đã có những chia sẻ tâm huyết với cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường về trọng trách nghề nghiệp, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là các giáo sư, phó giáo sư và vai trò của trường ĐHSP Hà Nội đối với vấn đề đổi mới giáo dục trong bối cảnh đất nước hội nhập mạnh mẽ vào khu vực và thế giới. Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội xin trích lại từ Bản tin của Trường và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Public: 11/01/2016
“Chiêu” quản lí lớp học và tạo lập môi trường dạy học phân hóa

Trong quá trình thực hiện dạy học phân hóa, để phát huy hiệu quả của các phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học và các phương tiện dạy học, giáo viên cần có năng lực quản lí lớp học hiệu quả.

Public: 09/12/2015
Công đoàn với hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học ở khoa Toán – Tin, nhiệm kỳ 2011 – 2013

Ý thức được công tác xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học giữ một vai trò đặc biệt quan trọng ở trường ĐHSP Hà Nội, Công đoàn khoa Toán - Tin đã phối hợp cùng với Ban chủ nhiệm Khoa xây dựng kế hoạch, động viên và tổ chức cho các công đoàn viên thực hiện các hoạt động chuyên môn trong đào tạo và NCKH của đơn vị.

Public: 23/06/2013
Công đoàn khoa Lịch sử với công tác tham gia quản lý chuyên môn của đơn vị

Quản lí chuyên môn của đơn vị là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các cơ sở đào tạo. Trong những năm qua, công tác quản lí chuyên môn của khoa Lịch sử có sự thống nhất chặt chẽ giữa Đảng ủy, Ban chủ nhiệm, Tổ chuyên môn và Công đoàn. Trong đó, Công đoàn Khoa là tổ chức trực tiếp tham vấn và tham gia hỗ trợ quản lí chuyên môn cùng chính quyền.

Public: 23/06/2013
12