Chuyên đề
Chuyên môn

Trung tâm Thông tin Thư viện tổ chức Hội nghị chuyên đề "Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016), sáng 15/12/2016 Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức Hội nghị chuyên đề "Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tham dự Hội nghị có: ThS. Nguyễn Thanh Xuân Bí thư Đoàn thanh niên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thầy cô giáo đại diện các khoa đào tạo, các em học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành, toàn thể viên chức Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng đông đảo bạn đọc.

Hội nghị đã được nghe PGS.TS. Nguyễn Quốc Bảo – Giảng viên Cao cấp, nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trình bày.

Với các thế hệ bạn đọc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chúng ta đã được biết đến cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính thức được Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát động trong toàn Đảng, toàn dân ngày 07- 01- 2007. Từ đó đến nay Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động và được thể hiện trong từng công việc cụ thể của mỗi cá nhân.

Hội nghị một lần nữa khẳng định: “Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một bộ phận quan trọng của đời sống tinh thần xã hội. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là nền tảng của đời sống mới, là phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Những phẩm chất cách mạng và đức tính hy sinh suốt đời vì nước, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn là tấm gương ngời sáng để cán bộ, giảng viên, sinh viên soi rọi và học tập suốt đời. Đặc biệt trước những thời cơ và thách thức to lớn trong công cuộc đổi mới giáo dục đại học theo Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam, học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,  mỗi cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cần tự Giáo dục rèn luyện theo đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh sẵn sàng đón nhận và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong sự nghiệp “trồng người”. 


Võ Thị Hải Vân - Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện

Publish: 16/12/2016 - Views: 710 - Lastest update: 21/12/2016 7:56:39 SA
Tin cùng chuyên mục