Chuyên đề
Nữ công
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về đội ngũ giáo viên và sự nghiệp "trồng người" suy nghĩ về bước trưởng thành của đội ngũ nữ giảng viên trường ĐHSP Hà Nội

Chúng ta tự hào có các nữ giáo sư đầu ngành đã có nhiều đóng góp cho công tác nghiên cứu và giảng dạy của nhà trường cũng như sự nghiệp đào tạo của đất nước như GS. TSKH. NGND Hoàng Xuân Sính (Toán học), GS. NGƯT Đặng Thanh Lê (Ngữ văn), GS. TSKH Tạ Thúy Lan (Sinh học). Năm 1980, trường ĐHSP Hà Nội có 1 nữ Giáo sư Toán học đầu tiên của trường, hơn 30 năm sau, năm 2013, trường ĐHSP Hà Nội đã có 7 Giáo sư và 70 Phó Giáo sư là nữ. Đặc biệt trong 3 năm gần đây tỷ lệ nữ giảng viên được công nhận chức danh Phó Giáo sư ngày càng chiếm tỷ lệ cao. Năm 2011 có 16 giảng viên được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư thì có 7 giảng viên là nữ; năm 2012 tỷ lệ đó là 6/13 (trong đó có 1 nữ Giáo sư) và năm 2013 tỷ lệ là 7/13.

Public: 22/01/2014
12