Chuyên đề
Tuyên truyền
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

Ngày Pháp luật năm 2016 nhằm tôn vinh Hiếp pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đến mọi người trong xã hội.

Public: 09/11/2016
87 năm Công đoàn Việt Nam: Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Đồng hành cùng sự phát triển của lịch sử xã hội Việt Nam, trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Việt Nam (CĐVN) đã trải qua bao biến cố thăng trầm. Song dù ở đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, CĐVN vẫn luôn là tổ chức quần chúng rộng lớn của giai cấp công nhân do chính công nhân, lao động tự nguyện lập ra, để đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của công nhân, lao động. Đó là một trong những chức năng cơ bản nhất của Công đoàn Việt Nam, được cụ thể hóa trong Hiến pháp, Luật Công đoàn và các luật có liên quan.

Public: 29/09/2016
Những vấn đề về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhận thức rõ vai trò quyết định của nhân tố con người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội XII của Đảng tiếp tục chủ trương “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo” với nhiều nội dung được cụ thể hóa.

Public: 15/09/2016
Thông báo kết quả: ĐIỂM LĨNH VỰC CÔNG TÁC 14 - KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngày 09/8/2016, Hội đồng Thi đua khen thưởng Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành việc chấm điểm "LĨNH VỰC CÔNG TÁC 14 - KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2015 - 2016". Hội đồng thi đua khen thưởng thông báo kết quả. Đề nghị các đơn vị theo dõi nếu có ý kiến phản hồi về CĐGD Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luât) trước ngày 15/8/2016.

Public: 01/09/2016
Lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam thăm hỏi, động viên, hỗ trợ Nhà giáo, người lao động và các nhà trường chuẩn bị bước vào năm học mới

Trong những ngày này, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên và học sinh trên khắp cả nước đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để bước vào năm học mới 2016 – 2017. Với nhiệm vụ chăm lo cho đội ngũ nhà giáo, người lao động trong ngành, CĐGD Việt Nam đã khẩn trương khảo sát nắm tình hình và thực hiện việc thăm hỏi, hỗ trợ động viên đội ngũ NGNLĐ, học sinh trong các nhà trường, cùng với ngành giáo dục và đào tạo chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học ngay từ những ngày đầu năm học mới.

Public: 31/08/2016
Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đáp ứng tình hình, nhiệm vụ mới

Cách đây vừa tròn 65 năm, ngày 22 tháng 7 năm 1951, tại chiến khu Việt Bắc Công đoàn Giáo dục Việt Nam chính thức được thành lập theo chủ trương của Tổng Liên đoàn và Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục. Ra đời trong điều kiện vô cùng khó khăn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã cùng với Ngành Giáo dục chú trọng nâng cao tinh thần yêu nước, động viên cán bộ, giáo viên vượt qua khó khăn, thực hiện việc chuyển hướng giao dục từ một nền giáo dục thuộc địa sang một nền giáo dục mới: “Dân tộc- Khoa học- Đại chúng” theo chủ trương của Đảng và Chính phủ. Công đoàn đã vận động anh em giáo viên tự tăng gia cải thiện đời sống, giúp nhau soạn bài, trao đổi kinh nghiệm, sao chép tài liệu bằng phương pháp thủ công… đồng thời với việc phát triển tổ chức công đoàn trong toàn hệ thống của Ngành.

Public: 20/07/2016
Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các cơ sở giáo dục

Phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đội ngũ nhà giáo trong cả nước đã không ngừng rèn luyện, cống hiến góp phần vào thành công chung của ngành giáo dục trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Public: 14/07/2016
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với biển, đảo Tổ quốc

Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn quan tâm sâu sắc đến vấn đề biển, đảo của Tổ quốc. Ông rất hiểu tầm chiến lược của biển, đảo với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước không chỉ về mặt quân sự-quốc phòng, mà cả về kinh tế biển, khoa học biển của một quốc gia ven biển.

Public: 08/06/2016
Cả dân tộc kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại lễ míttinh quốc gia hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2016 và kỷ niệm Ngày đại dương thế giới.

Public: 08/06/2016
Top 10 kỷ lục về biển đảo Việt Nam 2016

Hoàng Sa - Trường Sa là quần đảo có không gian lớn nhất, dài nhất, rộng nhất, sâu nhất, xa nhất, có nhiều đảo đá nhất.

Public: 08/06/2016
12345678910111213