Chuyên đề
Tuyên truyền

1006 đại biểu chính thức sẽ dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII

Chiều 16/9/2014, tại trụ sở cơ quan Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam đă tổ chức họp báo về Đại hội Mặt trận TQVN lần thứ VIII. Các đồng chí: Vũ Trọng Kim - Uỷ viên TW Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kư Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam; Lê Bá Tŕnh, Bùi Thị Thanh, Hà Thị Liên, Trương Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch  Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam chủ tŕ cuộc họp.

Theo đó, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) sẽ được tổ chức trong các ngày 25,26 và 27/9/2014 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đ́nh, Hà Nội. Đại hội có chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. Tiêu đề của báo cáo chính trị: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong t́nh h́nh mới v́ dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tham dự Đại hội có 1006 đại biểu chính thức, trong đó, đại biểu là Uỷ viên Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam khoá VII là 346 người; đại biểu do Đại hội MTTQ các tỉnh, TP trực thuộc TW và các tổ chức thành viên cử ra: 538 người; đại biểu do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam chỉ định: 122 người. Đại biểu cao tuổi nhất là Hoà thượng Thích Phổ Tuệ, 97 tuổi, Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại biểu trẻ nhất là bà Y Thị, 18 tuổi, dân tộc Brâu, cá nhân tiêu biểu xă Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Điểm mới của Đại hội lần này là số lượng Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa VIII dự kiến là 385 người (so với Khóa VII tăng thêm 30 người). Nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khoá VIII có đầy đủ đại diện các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia.

Một điểm mới nữa là nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam Khoá VIII tăng thêm thành phần cá nhân tiêu biểu đại diện cho các giai cấp công nhân, nông dân; có thêm thành phần tiểu thương, đại điện các huyện Đảo và mời ông Lư Xương Căn, hậu duệ đời thứ 31 của vua Lư Thái Tổ tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII.

Nội dung chủ yếu của Đại hội là thông qua báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2009 - 2014 và Chương tŕnh hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019; Ra lời kêu gọi và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 sẽ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đại diện cho ư chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam v́ mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại buổi họp báo, đồng chí Vũ Trọng Kim đă trả lời các câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí và kết luận cuộc họp.

Publish: 23/09/2014 - Views: 2884 - Lastest update: 23/09/2014 5:28:50 CH
Tin cùng chuyên mục