Chuyên đề
Tuyên truyền

Tổng LĐLĐVN phát động kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế lao động (1.5.1886 – 1.5.2016) và Tháng công nhân năm 2016: Công đoàn hướng mạnh về cơ sở

Dịp kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2016) diễn ra trong bối cảnh Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp và bước vào năm thứ 5 triển khai tổ chức Tháng Công nhân theo thông báo Kết luận số 77-TB/TW ngày 24.2.2012 của Ban Bí thư T.Ư Đảng, thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động, khẳng định những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân VN đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hơn 70 năm qua

Theo đó, các hoạt động kỷ niệm được tổ chức đồng bộ ở các cấp CĐ nhưng có trọng tâm, trọng điểm; tránh phô trương, hình thức, hướng mạnh về cơ sở. Ban Thường vụ CĐ chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng cùng cấp chỉ đạo tổ chức các hoạt động, huy động các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động để đoàn viên, CNVCLĐ được hưởng những ngày “Tết Lao động” thực sự có ý nghĩa và ngày 1.5 cũng là ngày nhân dân đoàn kết phát triển đất nước. Các hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, xây dựng niềm tự hào của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng thời tập hợp, đoàn kết, biểu dương lực lượng công nhân và NLĐ hăng hái thi đua lao động sáng tạo, tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển KTXH của đất nước; gắn tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày 1.5 với các hoạt động Tháng Công nhân năm 2016, khẳng định sự cần thiết tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân với phương châm CĐ đồng hành cùng DN chăm lo cho NLĐ.

Có 4 nội dung hoạt động, gồm: Thứ nhất, tổ chức tuyên truyền khát vọng của NLĐ về Ngày Quốc tế Lao động, ý nghĩa của việc Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 56 ngày 29.4.1946 quy định NLĐ được nghỉ làm việc có hưởng lương vào Ngày Quốc tế Lao động 1.5 và phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lễ mít tinh ngày 1.5.1946 khẳng định truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức CĐVN. Thứ hai, tổ chức chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” và hoạt động “Cảm ơn thành viên” dành cho NLĐ. Các cấp CĐ phối hợp với người sử dụng lao động cụ thể hóa các tiêu chí “Sản phẩm trí tuệ lao động Việt Nam” để động viên CNVCLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến nâng cao hiệu quả lao động, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao hơn, được người tiêu dùng trong nước tín nhiệm, góp phần nâng cao thương hiệu sản phẩm Việt và mở rộng thị trường xuất khẩu. BCH CĐCS đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức hoạt động “Cảm ơn” NLĐ, thể hiện sự ghi nhận đóng góp quan trọng của NLĐ đối với DN, địa phương, xã hội; động viên NLĐ gắn bó bền vững với cơ quan, đơn vị. Thứ ba, tổ chức tháng hành động để NLĐ có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Thứ tư, tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động gắn với phát động Tháng Công nhân năm 2016.

Đặc biệt, Tổng LĐLĐVN sẽ phối hợp tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động 1.5 tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội (Nhà Đấu xảo cũ, nơi diễn ra lễ mít tinh chính thức đầu tiên tại Việt Nam kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động vào ngày 1.5.1938); tổ chức trưng bày, triển lãm sản phẩm tiêu biểu của chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”, tôn vinh sản phẩm và công nhân xuất sắc nhất; chọn lựa, giới thiệu các cách thức cảm ơn thành viên tiêu biểu; Tổ chức chương trình ẩm thực và văn hóa, văn nghệ phục vụ CNLĐ...

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố; CĐ ngành T.Ư và tương đương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN chủ động báo cáo cấp ủy Đảng cùng cấp; tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền, chủ DN và căn cứ tình hình thực tế ngành, địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động ở cấp mình; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp CĐ trực thuộc tổ chức các hoạt động kỷ niệm và phát động Tháng Công nhân năm 2016 một cách thiết thực và phù hợp. 

Theo Lao động
Publish: 30/04/2016 - Views: 1606 - Lastest update: 30/04/2016 11:28:55 SA
Tin cùng chuyên mục