Chuyên đề
Tuyên truyền

Thông báo kết quả: ĐIỂM LĨNH VỰC CÔNG TÁC 14 - KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngày 09/8/2016, Hội đồng Thi đua khen thưởng Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành việc chấm điểm "LĨNH VỰC CÔNG TÁC 14 - KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2015 - 2016". Hội đồng thi đua khen thưởng thông báo kết quả. Đề nghị các đơn vị theo dõi nếu có ý kiến phản hồi về CĐGD Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luât) trước ngày 15/8/2016.

Số TT

Tên cơ sở đào tạo

Điểm chấm lĩnh vực công tác

CỤM 1: CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP TỪ HUẾ TRỞ RA

1

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

8.56

2

Trường Đại học Tây Bắc

8.19

3

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

10.00

4

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

10.00

5

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

9.19

6

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

9.38

7

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

9.50

8

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

9.44

9

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

9.59

10

Trường Đại học Thương mại

9.81

11

Trường Đại học Ngoại thương

9.41

12

Trường Đại học Bách Khoa

10.00

13

Trường Đại học Xây dựng

8.22

14

Trường Đại học Giao thông vận tải

9.94

15

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

9.59

16

Trường Đại học Vinh

9.66

17

Trường Đại học Hà Nội

9.00

18

Học viện Quản lý Giáo dục

7.25

19

Viện Đại học Mở Hà Nội

9.28

CỤM 2: CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP TỪ ĐÀ NẴNG TRỞ VÀO

1

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

8.56

2

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP Hồ Chí Minh

9.09

3

Trường Đại học Đà Lạt

8.53

4

Trường Đại học Tây Nguyên

9.31

5

Trường Đại học Cần Thơ

9.81

6

Trường Đại học Đồng Tháp

9.94

7

Trường Đại học Kiên Giang

6.00

8

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

9.72

9

Trường Đại học Quy Nhơn

10.00

10

Trường Đại học Nha Trang

9.50

11

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

9.94

12

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố hồ Chí Minh

9.91

13

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh

9.19

14

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

9.88

15

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

10.00

16

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

9.94

CỤM 3: 10 TRƯỜNG DÂN LẬP

1

Trường Đại học Dân lập Đông Đô

7.00

2

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

9.94

3

Trường Đại học Dân lập Phương Đông

8.00

4

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

8.81

5

Trường Đại học Cửu Long

9.38

6

Trường Đại học Bình Dương

9.00

7

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

7.00

8

Trường Đại học Lương Thế Vinh

7.00

9

Trường Đại học Dân lập Phú Xuân

7.00

10

Trường Cao đẳng Dân lập Kinh tế Kỹ thuật Đông Du Đà Nẵng

7.00

 

Publish: 01/09/2016 - Views: 1611 - Lastest update: 01/09/2016 7:54:33 SA
Tin cùng chuyên mục