Chuyên đề
Tuyên truyền

Phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Ngày 21/01/2015, Tổng Liên đoàn ban hành Kế hoạch số 05/KH-TLĐ phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua trong công nhân, viên chức, lao động tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015.

Ngày 21/01/2015, Tổng Liên đoàn ban hành Kế hoạch số 05/KH-TLĐ phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua trong công nhân, viên chức, lao động tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015.

Theo đó, tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, chống lăng phí. Khen thưởng phải kịp thời chính xác, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và người trực tiếp lao động sản xuất, công tác, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động Công đoàn.

Nội dung thi đua tập trung:

1. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ do Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra; trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua Liên kết trên các công trình trọng điểm”; “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào học tập nâng cao trình độ văn hoá, nghề nghiệp.

2. Vận động công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, quản lý kinh tế, quản lý xă hội; thực hành tiết kiệm, chống lăng phí, cải cách hành chính; chung tay đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh; giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lănh thổ; bảo đảm ổn định chính trị- xă hội và môi trường ḥòa bình, ổn định cho phát triển của đất nước.

3. Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và 4 Chương tŕnh hành động của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra với phương châm “ Hướng về cơ sở và người lao động” .

4. Đẩy mạnh các hoạt động xă hội của Công đoàn nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVC,LĐ trong đó tập trung tổ chức chăm lo Tết cho CNVC,LĐ trong dịp Tết Nguyên đán Ắt mùi 2015 với tinh thần vui tươi, phấn khởi. lành mạnh, an toàn tiết kiệm. Tiếp tục vận động CNVC,LĐ ủng hộ chương trình“Tấm lưới nghĩa tình với ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” và chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”.

Phong trào thi đua năm 2015 được tổ chức thành các đợt liên tục như sau:

Đợt 1: Từ tháng 01/2015 đến 30/4/2015: Với chủ đề chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2015) và Đại hội Đảng các cấp; kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015); Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc.

Đợt 2: Từ 01/5/2015 đến 30/9/2015: Tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia; kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2015); kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2015); 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2015) và các hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ IX.

Đợt 3: Từ 01/10/ 2015 đến 31/12/2015: Tổ chức thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội năm 2015; tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Sau mỗi đợt thi đua, các cấp Công đoàn tổ chức sơ kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn.

 (Nguồn: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

                                                                                                                                                                                                                      

Publish: 27/01/2015 - Views: 5443 - Lastest update: 27/01/2015 2:11:50 CH
Tin cùng chuyên mục