Chuyên đề
Tuyên truyền

Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam thành công tốt đẹp, TS Vũ Minh Đức tái đắc cử chức Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục đã thành công tốt đẹp, ông Vũ Minh Đức tái đắc cử chức Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội

Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa XV, nhiệm kỳ 2018-2023 với 36 thành viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Khóa XV đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ, ông Vũ Minh Đức tái đắc cử chức Chủ tịch, bà Nguyễn Thị Bích Hợp là Phó Chủ tịch Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Giáo dục Việt Nam xác định tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn Giáo dục các cấp để tập hợp đông đảo người lao động tham gia tổ chức công đoàn, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo người lao động, bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín nhà gáo, nghề giáo, tăng cường phát triển lợi ích của đoàn viên công đoàn, đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, tập trung nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo người lao động, kỹ năng ứng xử, đạo đức, phong cách nhà giáo, xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện trong các nhà trường.

Cùng với đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới và triển khai có chiều sâu các phong trào thi đua yêu nước va các cuộc vận động trong ngành, trong đó tập trung triển khai nội dung thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" và cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo", "quyên góp, hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn".

Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn ngành giáo dục ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của Công đoàn Giáo dục Việt Nam bao gồm:

Hằng năm, 100% đoàn viên, CBNGNLĐ được tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ trương đổi mới của ngành Giáo dục, nghị quyết của công đoàn các cấp, phù hợp với điều kiện đom vị, trường học.

Hàng năm có 100% công đoàn cơ sở tổ chức cho cán bộ, nhà giáo người lao động đăng ký thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn và ngành phát động; cỏ kế hoạch triển khai và đánh giá kết quả thực hiện.

100% CĐGD các cấp có quy chế phối hợp với chuyên môn để chỉ đạo triển khai hoạt động công đoàn.

100% các đom vị, trường học, cơ sở giáo dục mới thành lập nếu có đủ điều kiện đều thành lập công đoàn cơ sở và có ít nhất 90% CBNGNLĐ tham gia tổ chức công đoàn.

ít nhất 95% CBNGNLĐ có hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc được tuyển dụng vào biên chế tại các đơn vị, trường học công lập được kết nạp vào tổ chức công đoàn.

Hàng năm có 80% công đoàn cấp trên cơ sở đạt loại tốt; 90% trở lên công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; 100% cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn.

Hàng năm 100% đơn vị, trường học tổ chức cho nữ CBNGNLĐ đăng ký thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, có 90% nữ CBNGNLĐ đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp cơ sở; 100% cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp và 100% cán bộ nữ công được tập huấn về bình đẳng giới, lồng ghép giới.

Theo giaoducthoidai.vn

Publish: 20/04/2018 - Views: 595 - Lastest update: 20/04/2018 2:14:47 CH
Tin cùng chuyên mục