Chuyên đề
Tuyên truyền

Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2015)

Sáng 2-2, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 / 3-2-2015).

 

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng;nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội; các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện Đoàn Ngoại giao; cùng đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô.

Bài diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 85 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, cho nên Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

 Tổng Bí thư cũng chỉ ra bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Trước tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, hơn bao giờ hết, phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn.

Tổng Bí thư khẳng định: “Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Đại diện cho các cán bộ lão thành cách mạng phát biểu, đảng viên Lê Thiện (sinh năm 1925) 70 năm tuổi Đảng, đã kể lại về thời kỳ gian khổ nhưng cũng đầy hào hùng của dân tộc; sự phấn đấu, rèn luyện, vươn lên của mỗi đảng viên và cả đất nước. Ông bày tỏ sự vui mừng trước những thành quả to lớn của đất nước cùng với đó là sự tin tưởng Đảng sẽ có các quyết sách, chủ trương mới để lãnh đạo đất nước phát triển ngày càng mạnh hơn nữa.

Đảng viên trẻ Nguyễn Thanh Hà (sinh viên năm thứ tư, Học viện Tài chính) đại diện thế hệ trẻ bày tỏ sự biết ơn, niềm tự hào cũng như niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước; bày tỏ quyết tâm học tập, rèn luyện, công tác tốt hơn nữa góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, thúc đẩy đất nước đi lên. Nguyễn Thanh Hà cho biết: “Tuổi trẻ chúng cháu đã và đang thể hiện trách nhiệm, tình yêu quê hương, đất nước với Đảng Cộng sản Việt Nam bằng những việc làm thiết thực nhất. Chúng cháu sẽ cố gắng phấn đấu, cống hiến nhiệt huyết, sức thanh xuân và trái tim tình nguyện cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, quyết tâm xây dựng bản lĩnh chính trị mang tính giá trị thời đại với cốt lõi là: Trung thành, sáng tạo, khát vọng, dấn thân, tôn trọng và trách nhiệm”.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt NamTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. 

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Sau lễ chào cờ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 85 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, cho nên Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư cũng chỉ ra bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Trước tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, hơn bao giờ hết, phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn.

Tổng Bí thư khẳng định: “Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Đại diện cho các cán bộ lão thành cách mạng phát biểu, đảng viên Lê Thiện (sinh năm 1925) 70 năm tuổi Đảng, đã kể lại về thời kỳ gian khổ nhưng cũng đầy hào hùng của dân tộc; sự phấn đấu, rèn luyện, vươn lên của mỗi đảng viên và cả đất nước. Ông bày tỏ sự vui mừng trước những thành quả to lớn của đất nước cùng với đó là sự tin tưởng Đảng sẽ có các quyết sách, chủ trương mới để lãnh đạo đất nước phát triển ngày càng mạnh hơn nữa.

Đảng viên trẻ Nguyễn Thanh Hà (sinh viên năm thứ tư, Học viện Tài chính) đại diện thế hệ trẻ bày tỏ sự biết ơn, niềm tự hào cũng như niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước; bày tỏ quyết tâm học tập, rèn luyện, công tác tốt hơn nữa góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, thúc đẩy đất nước đi lên. Nguyễn Thanh Hà cho biết: “Tuổi trẻ chúng cháu đã và đang thể hiện trách nhiệm, tình yêu quê hương, đất nước với Đảng Cộng sản Việt Nam bằng những việc làm thiết thực nhất. Chúng cháu sẽ cố gắng phấn đấu, cống hiến nhiệt huyết, sức thanh xuân và trái tim tình nguyện cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, quyết tâm xây dựng bản lĩnh chính trị mang tính giá trị thời đại với cốt lõi là: Trung thành, sáng tạo, khát vọng, dấn thân, tôn trọng và trách nhiệm”.


Đông đảo đại biểu và người dân đến tham dự buổi lễ.

 

Đảng viên trẻ Nguyễn Thanh Hà (sinh viên năm thứ tư, Học viện Tài chính) đại diện thế hệ trẻ phát biểu.

 

Nguồn: Báo Điện tử QĐND

 

Publish: 04/02/2015 - Views: 3148 - Lastest update: 04/02/2015 10:42:56 SA
Tin cùng chuyên mục