Chuyên đề
Tuyên truyền

Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Ngày 02/10/2018, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1665/TTCP-PC về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018.

Toàn văn Văn bản giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018 có tại bản đính kèm:

File đính kèm

Theo thanhtra.gov.vn

Publish: 09/11/2018 - Views: 558 - Lastest update: 09/11/2018 3:15:33 CH
Tin cùng chuyên mục