Chuyên đề
Tuyên truyền

Chương trình hành động "Năm An toàn giao thông 2020"

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký Kế hoạch số 672/KH-BGTVT ban hành kế hoạch hành động Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

Lãnh đạo Bộ GTVT, UBATGTQG trong một buổi kiểm tra công tác bảo đảm ATGT tại Hà Nội

Tiếp tục giảm từ 5%-10% số vụ, số người chết, số người bị thương

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là các quy định pháp luật về nồng độ cồn, chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục giảm từ 5%-10% số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2019; giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tiếp tục kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm và tại các đô thị lớn, đặc biệt là thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị của ngành GTVT từ Trung ương đến địa phương tổ chức triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm TTATGT trên toàn quốc ngay từ những tháng đầu, quý đầu và cả năm 2020. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch hoạt động và bố trí nguồn lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương; đảm bảo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về bảo đảm TTATGT. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ bảo đảm TTATGT đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

Đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác bảo đảm TTATGT; trong đó, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành GTVT phải gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT; đặc biệt là chấp hành các quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo chủ đề của Năm An toàn giao thông 2020 là “Đã uống rượu, bia không lái xe”.

Thực hiện quyết liệt 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra của Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2020, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành cần chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia; trong đó thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về bảo đảm TTATGT, giảm ùn tắc giao thông; bảo đảm hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và hiệu lực thi hành pháp luật; phù hợp thực tiễn và đáp úng xu thế mới về ATGT trong giai đoạn 2021 - 2030; gắn mục tiêu ATGT, giảm ùn tắc giao thông vào trong các đề án, chiến lược, quy hoạch cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông, vận tải lớn.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT ở các cấp, ngành liên quan; tránh hình thức, lãng phí; kiên trì xây dựng văn hoá giao thông cho mọi tầng lớp nhân dân.

3. Tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất (khi được giao); chú trọng thực hiện thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT được phát hiện năm 2019; xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm.

4. Bảo đảm tiến độ và chất lượng trong hoạt động đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, công tác duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông trong giai đoạn khai thác; tăng cường rà soát, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa. 

5. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá dịch vụ, nhằm thu hút hành khách, hàng hoá sử dụng vận tải đường sắt, đường thuỷ nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án xây dựng hệ thống vận tải công cộng khối lớn trong đô thị, vùng tỉnh và liên tỉnh.

6. Nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hoạt động quản lý vận tải; hỗ trợ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT.

7. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện cơ giới, điều kiện về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại các bến xe, đầu mối hàng hóa trên toàn quốc.

8. Tiếp tục hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, công tác đăng kiểm phương tiện.

9. Rà soát, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống quản lý an toàn của các đơn vị trong ngành hàng không dân dụng, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động hàng không.

Theo mt.gov.vn

Publish: 14/04/2020 - Views: 204 - Lastest update: 14/04/2020 3:24:13 CH
Tin cùng chuyên mục