Chuyên đề
Tuyên truyền

Đại thắng mùa Xuân 1975: Thắng lợi của ý chí và khát vọng

Ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hoà bình của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng là động lực quan trọng và quyết định đem đến chiến thắng Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tại Hội thảo khoa học cấp Nhà nước với chủ đề: “Đại thắng mùa Xuân 1975 - Sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình” do Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành uỷ TPHCM tổ chức ngày 3/4, các đại biểu, các chuyên gia lịch sử, các cán bộ lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử đều khẳng định thắng lợi mùa Xuân 1975 là do sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, độc lập, tự chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam; của sức mạnh khối đoàn kết toàn dân gắn liền với sức mạnh thời đại; của chiến lược  linh hoạt, sáng tạo, quyết đoán và nghệ thuật chớp thời cơ. Đặc biệt, ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam là yếu tố quan trọng của Đại thắng mùa Xuân 1975.

Khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tham luận của các đại biểu đã tập trung nêu bật sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình, kết tinh đường lối chiến lược đúng đắn, sáng tạo xuyên suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Các tham luận cũng làm rõ về nhân tố quyết định gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975. Trong các giai đoạn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đập tan mọi âm mưu, hành động của kẻ thù.

Tham luận của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi Hội thảo đã phân tích những yếu tố, nhân tố quan trọng và quyết định của Đại thắng mùa Xuân 1975. Trong đó, quyết sách sử dụng “chiến lược tấn công” của Đảng là yếu tố quan trọng quyết định tới thắng lợi của cả cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 nói riêng.

Đặc biệt, với phương châm “thần tốc, táo bạo và bất ngờ” trong toàn chiến dịch đã đem đến hết thắng lợi này đến thắng lợi khác cho quân và dân ta.

Phát biểu tại Hội thảo, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; là thành quả tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó nhân tố quan trọng và quyết định nhất là sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam-kỷ nguyên độc lập thống nhất đất nước đi lên CNXH.

Thắng lợi đó khẳng định vấn đề có tính chân lý: Một nước tuy nhỏ nhưng nếu đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết đấu tranh với ý chí quyết tâm cao độ và đồng lòng, sức sáng tạo vô tận, đặc biệt dưới sự lãnh đạo tài ba, đúng đắn và sáng suốt của Đảng sẽ đem đến thắng lợi vang dội.

Thắng lợi đó là biểu tượng sáng ngời tình đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng CAND và lực lượng QĐND, tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của hai lực lượng vũ trang nhân dân trong 30 năm chiến đấu kiên cường, bất khuất để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tham luận của Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng oanh liệt của dân tộc ta, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Có được thắng lợi vĩ đại ấy, dân tộc ta đã trải qua những chặng đường đấu tranh đầy hy sinh gian khổ, kế thừa và phát triển lên một tầm cao mới truyền thống yêu nước, ý chí quật cường bất khuất của con người và văn hóa Việt Nam; đồng thời, đó còn là thành quả vĩ đại về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thọ Chân, lão thành cách mạng, nguyên Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH xúc động chia sẻ, 40 năm đã trôi qua kể từ giây phút lịch sử 11 giờ 30 phút của ngày 30/4/1975, khi Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo cho toàn dân, xe tăng của quân giải phóng miền Nam đã húc đổ cổng tiến vào Dinh Độc Lập và lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên đỉnh Dinh Độc lập, tất cả mọi người đang làm việc tại Bộ LĐTB&XH lúc đó chạy ùa ra sân, hò reo sung sướng, ngẹn ngào vì hạnh phúc quá lớn lao.

“Bên cạnh sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng, ý chí và khát vọng vì độc lập tự do của quân và dân ta đã làm nên chiến thắng vĩ đại, thống nhất non sông”, ông Nguyễn Thọ Chân khẳng định.

Thượng tướng, PGS.TS Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết, chiến lược tiến công với phương châm “đánh bại từng bước, đánh đổ từng bộ phận, tiến tới đánh đổ hoàn toàn quân địch, giành thắng lợi cuối cùng” là chiến lược tấn công toàn diện bằng cả quân sự, chính trị và ngoại giao cả ở miền Nam và miền Bắc.

Nổi bật nhất là Cuộc Tổng tiến công và nối dậy mùa Xuân 1975 thần tốc, mở đầu bằng chiến dịch Tây Nguyên, với cuộc đột phá chiến lược then chốt Ban Mê Thuột điểm đúng huyệt của quân địch. Sau đó là các chiến dịch giải phóng Huế, Đà Nẵng và cuối cùng là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30/4/1975.

Tại Hội thảo, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh Đại thắng mùa Xuân 1975 có sự đóng góp quan trọng của công tác tư tưởng của Đảng trong việc tổ chức thực hiện đường lối đúng đắn, sáng tạo phù hợp với đặc điểm Việt Nam. Từ đó, khơi dậy ý chí quyết chiến, quyết thắng và tinh thần anh dũng, quật cường của cả dân tộc tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn.

Kho kinh nghiệm thực tiễn quý báu

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo nhấn mạnh: Đại thắng mùa Xuân 1975, mốc son chói lọi trọng lịch sử dân tộc, biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình, đánh dấu bước chuyển mình vĩ đại của dân tộc Việt Nam. 

Hội thảo đã làm sáng tỏ những vấn đề quan trọng, tất yếu và là dấu mốc để tiếp tục khẳng định, phát huy những bài học quý báu trong lịch sử, vận dụng, phát triển vào thực tiễn cách mạng trong điều kiện mới.

Thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước nói chung và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 nói riêng để lại cho chúng ta cả kho kinh nghiệm quý báu, trong đó có cả kinh nghiệm thành công và chưa thành công để đúc kết và trở thành những bài học kinh nghiệm thực tiễn vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.

Theo Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, trong thời gian tới tình hình trên thế giới và khu vực, mặc dù hoà bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng vẫn sẽ có diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, việc phát triển kinh tế, bảo vệ Tổ quốc sẽ đặt ra cho đất nước ta những nhiệm vụ mới.

Để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bên cạnh quá trình hiện đại hoá quân đội gắn với quá trình phát triển đất nước, chú trọng tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh của đất nước; đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân về chiều sâu, nhất là ở những địa bàn chiến lược.

Các đại biểu tham gia Hội thảo

Nguồn: Báo điện tử Chinhphu.vn

 

 

 

 


Publish: 16/04/2015 - Views: 2703 - Lastest update: 16/04/2015 10:35:44 SA
Tin cùng chuyên mục