Chuyên đề
Tuyên truyền

Kỷ niệm 61 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2015)

Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp xâm lược. “Đã được ghi vào lịch sử như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa ở thế kỷ 20 và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”.

Cách đây 61 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ. Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp xâm lược. “Đã được ghi vào lịch sử như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa ở thế kỷ 20 và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử chống ngoại xâm. Trong lịch sử nhân loại, trước Chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam, chưa từng có một nước thuộc địa nào đánh thắng một đế quốc lớn mạnh, lại dùng phương pháp hòa bình buộc chủ nghĩa đế quốc trao trả độc lập dân tộc thực sự. Thắng lợi này không chỉ thể hiện tinh thần khát khao độc lập, tự do, hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam, mà còn làm thay đổi một thời đại trong lịch sử nhân loại, là tiếng kèn xung trận, cổ vũ các nước thuộc địa và phụ thuộc đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc. Với thế giới, Điện Biên Phủ được biết đến như một đòn chí mạng giáng vào chủ nghĩa thực dân cũ và dẫn đến sự sụp đổ của nó trên phạm vi nhiều châu lục. Với đối phương, đây là một thảm bại mà họ buộc phải chấp nhận trong nỗi uất hận và đau buồn nhớ lại một Oa-téc-lô thuở xưa, xen lẫn cả sự tâm phục khẩu phục một đối thủ mà chỉ trước đó ít lâu, họ tưởng có thể bóp chết được bằng “cái bẫy Điện Biên Phủ”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước nồng nàn, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và đức hy sinh cao cả của toàn dân tộc đoàn kết một lòng, sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là sự kết tinh của nhiều nhân tố, trong đó quan trọng nhất là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu; của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam; của ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đứng đầu là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chiến thắng Điện Biên Phủ đồng thời là chiến thắng của tình đoàn kết chiến đấu bền chặt, thủy chung, son sắt giữa quân đội, nhân dân 3 nước Đông Dương và sự đoàn kết, giúp đỡ, ủng hộ của các nước anh em và bạn bè quốc tế. Chiến công đó tô thắm thêm truyền thống vẻ vang: "Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Kỷ niệm 61 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2015), chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới - anh hùng giải phóng dân tộc, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; tự hào về dân tộc anh hùng, về các lực lượng vũ trang nhân dân, về Quân đội nhân dân Việt Nam bách chiến, bách thắng.

Các thế hệ cha anh đi trước không cam chịu làm nô lệ, đã phát huy tinh thần yêu nước chủ nghĩa anh hùng cách mạng sáng ngời, dũng cảm, sáng tạo đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc.Thế hệ trẻ ngày nay quyết tâm phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, dám nghĩ, dám làm, năng động sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.

 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp phân tích tình hình chiến sự tại Điện Biên Phủ

Tướng Christian de Castries cùng Bộ Chỉ huy Quân sự Pháp tại Điện Biên Phủ đã bị bắt sống ngày 7/5/2015

Lá cờ Tổ quốc tung bay trên nóc hầm De Castries chiều ngày 7/5/1954

Văn phòng Công đoàn Trương sưu tầm, tổng hợp

Publish: 06/05/2015 - Views: 3146 - Lastest update: 06/05/2015 9:44:14 SA
Tin cùng chuyên mục