Chuyên đề
Tuyên truyền

Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2015) Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng: Công đoàn phải không ngừng đổi mới phương pháp hoạt động

86 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức công đoàn đã khẳng định vị trí, vai trò trong xã hội và hệ thống chính trị. Việc đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, người lao động ngày càng được chú trọng, hiệu quả. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu thực tế, Công đoàn phải không ngừng đổi mới phương pháp hoạt động, mà mỗi “Cán bộ công đoàn phải trưởng thành từ cơ sở, dành thời gian đi cơ sở, đến với CNLĐ” - đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi với Báo Lao Động nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Thành lập CĐVN.

- Các cấp CĐ cần tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ, phải xác định đây là chức năng cơ bản, là nhân tố quan trọng gắn kết đoàn viên với tổ chức CĐ, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Cần phân công CB bám sát cơ sở, nắm tình hình, kịp thời xử lý diễn biến nảy sinh, không để bức xúc của NLĐ kéo dài làm thiệt hại quyền lợi của NLĐ, dễ bị kích động gây ảnh hưởng đến DN và tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Chủ động tham gia xây dựng chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ và CĐ. Đặc biệt là tiếp tục nghiên cứu, tham gia với Ban soạn thảo, Quốc hội xây dựng Chương tố tụng LĐ trong dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); tham gia góp ý vào dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật BHXH năm 2014, Luật ATVSLĐ năm 2015. Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật LĐ, Luật CĐ, Luật BHXH... tại các DN, đặc biệt là việc làm, tiền lương, tiền thưởng cho CNLĐ vào dịp cuối năm và Tết Bính Thân năm 2016.
Trong quý III và quý IV năm 2015 sẽ diễn ra đại hội Đảng cấp huyện, tỉnh, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII sẽ được tổ chức vào quý I năm 2016, các cấp CĐ cần tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong đó vận động và tổ chức cho đoàn viên, NLĐ nghiên cứu, tham gia xây dựng vào các văn kiện đại hội của Đảng. Giới thiệu những đảng viên là CNLĐ ưu tú, cán bộ CĐ xuất sắc để đại hội bầu vào đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên và cấp ủy cùng cấp.
Hiện VN đang đẩy nhanh tiến trình hội nhập quốc tế. Việc tham gia TPP mang lại những thuận lợi song cũng đặt ra không ít thách thức với tổ chức CĐVN, nhất là trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Do đó các cấp CĐ vừa phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục NLĐ, vừa không ngừng đổi mới phương pháp, vận dụng những mô hình mới, cách làm hay vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Chủ động đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS theo phương thức mới, nhất là ở các KCN-CX, khu kinh tế, khu công nghệ cao, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2015.

Đồng thời thực hiện tốt công tác thu và quản lý tài chính CĐ theo Luật CĐ năm 2012, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21.11.2013 “Quy định chi tiết về tài chính CĐ” và các quy định của Tổng LĐLĐVN về công tác tài chính. Triệt để thực hành tiết kiệm trong chi tiêu tài chính CĐ. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 282 của Ban Chấp hành T.Ư, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 45 của Đảng Đoàn Tổng LĐLĐVN về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC; gắn sắp xếp, tinh giản với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ.

- Các cấp CĐ cần tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ, phải xác định đây là chức năng cơ bản, là nhân tố quan trọng gắn kết đoàn viên với tổ chức CĐ, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Cần phân công CB bám sát cơ sở, nắm tình hình, kịp thời xử lý diễn biến nảy sinh, không để bức xúc của NLĐ kéo dài làm thiệt hại quyền lợi của NLĐ, dễ bị kích động gây ảnh hưởng đến DN và tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Chủ động tham gia xây dựng chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến CNVCLĐ và CĐ. Đặc biệt là tiếp tục nghiên cứu, tham gia với Ban soạn thảo, Quốc hội xây dựng Chương tố tụng LĐ trong dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); tham gia góp ý vào dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật BHXH năm 2014, Luật ATVSLĐ năm 2015. Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật LĐ, Luật CĐ, Luật BHXH... tại các DN, đặc biệt là việc làm, tiền lương, tiền thưởng cho CNLĐ vào dịp cuối năm và Tết Bính Thân năm 2016.
Trong quý III và quý IV năm 2015 sẽ diễn ra đại hội Đảng cấp huyện, tỉnh, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII sẽ được tổ chức vào quý I năm 2016, các cấp CĐ cần tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong đó vận động và tổ chức cho đoàn viên, NLĐ nghiên cứu, tham gia xây dựng vào các văn kiện đại hội của Đảng. Giới thiệu những đảng viên là CNLĐ ưu tú, cán bộ CĐ xuất sắc để đại hội bầu vào đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên và cấp ủy cùng cấp.
Hiện VN đang đẩy nhanh tiến trình hội nhập quốc tế. Việc tham gia TPP mang lại những thuận lợi song cũng đặt ra không ít thách thức với tổ chức CĐVN, nhất là trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Do đó các cấp CĐ vừa phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục NLĐ, vừa không ngừng đổi mới phương pháp, vận dụng những mô hình mới, cách làm hay vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Chủ động đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS theo phương thức mới, nhất là ở các KCN-CX, khu kinh tế, khu công nghệ cao, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2015.
Đồng thời thực hiện tốt công tác thu và quản lý tài chính CĐ theo Luật CĐ năm 2012, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21.11.2013 “Quy định chi tiết về tài chính CĐ” và các quy định của Tổng LĐLĐVN về công tác tài chính. Triệt để thực hành tiết kiệm trong chi tiêu tài chính CĐ. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 282 của Ban Chấp hành T.Ư, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 45 của Đảng Đoàn Tổng LĐLĐVN về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC; gắn sắp xếp, tinh giản với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ.
Theo Laodong.com.vn

 Publish: 28/07/2015 - Views: 2432 - Lastest update: 28/07/2015 2:15:36 CH
Tin cùng chuyên mục