Chuyên đề
Tuyên truyền

Những hình ảnh ghi lại thời khắc lịch sử của mùa Thu tháng 8-1945

Ngày 19-8-1945 là mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc Việt Nam, đánh dấu thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám thần thánh, để rồi sau đó Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2-9-1945.

Cùng nhìn lại những hình ảnh ghi lại thời khắc lịch sử ấy qua những bức ảnh tư liệu được gìn giữ tại Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Hiện những bức ảnh này đang được trưng bày, triển lãm tại Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, Nhà triển lãm 43 Đinh Tiên Hoàng...
 

Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân tuyên thệ tại khu rừng Trần Hưng Đạo (Cao Bằng) ngày 22/12/1944
Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân tuyên thệ tại khu rừng Trần Hưng Đạo (Cao Bằng) ngày 22/12/1944
Đình Tân Trào
Đình Tân Trào (Sơn Dương - Tuyên Quang) - nơi diễn ra quốc dân Đại hội do Việt Minh triệu tập và quyết định Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945.

 

Cuộc biểu tình của nhân dân do Mặt trận Việt Minh tổ chức 8/1945.
ít tinh trước Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 19/8/1945.
Mít tinh trước Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 19/8/1945.
Ngày 19-8
Ngày 19-8, nhân dân Hà Nội nổi dậy chiếm phủ Khâm sai Bắc Kỳ, đánh dấu sự thành công của Cách mạng Tháng 8
Đồng chí Võ Nguyên Giáp (áo trắng) duyệt
Đồng chí Võ Nguyên Giáp (áo trắng) duyệt một đơn vị giải phóng quân (ảnh ngày 26-8-1945 tại Hà Nội)
Ngày 25-8-1945, nhân dân Sài Gòn tuần hành chào mừng thành công của Cách mạng Tháng Tám
Ngày 25-8-1945, nhân dân Sài Gòn tuần hành chào mừng thành công của Cách mạng Tháng Tám
Nhân dân Hải Phòng mít-tinh chào mừng thành công của Cách mạng Tháng Tám
Nhân dân Hải Phòng mít-tinh chào mừng thành công của Cách mạng Tháng Tám
Chính phủ lâm thời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 28-8Ngày 2-9, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập
Ngày 2-9, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Toàn cảnh lễ đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập
Toàn cảnh lễ đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập

 Hànộimới Online

Publish: 21/08/2015 - Views: 3636 - Lastest update: 21/08/2015 1:02:09 CH
Tin cùng chuyên mục