DANH SÁCH CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN VÀ TỔ CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2014 - 2019

TT

Họ và tên

Đơn vị

Số ĐT, email

1

Nguyễn Đạt Đăng

Toán Tin

0972.847.951

dangnd@hnue.edu.vn

2

Đinh Hùng Mạnh

Vật lí

0917.271.417

manhdh@hnue.edu.vn

3

Lê Hải Đăng

Hóa học

0983.839.947

danglh@hnue.edu.vn

4

Kiều Phương Thùy

Công nghệ thông tin

0904.122.683

thuykp@hnue.edu.vn

5

Điêu Thị Mai Hoa

Sinh học

01228.078.005

hoadtm@hnue.edu.vn

6

Dương Hoàng Oanh

Sư phạm kỹ thuật

0904.344.538

oanhdh@hnue.edu.vn

7

Dương Tuấn Anh

Ngữ văn

0904.239.227

anhdt@hnue.edu.vn

8

Trần Xuân Trí

Lịch sử

0984.837.930

tranxuantri.hnue.edu.vn

9

Vũ Thị Hằng

Địa lí

0916.055.402

hangvuth76@gmail.com

10

Trần Đăng Hiếu

Việt Nam học

0903.298.729

hieutran.dhsp@gmail.com

11

Đàm Thị Vân Anh

Tâm lý giáo dục học

0912.169.400

vananhtlgd@gmail.com

12

Trần Thị Thắm

Giáo dục Mầm non

0916.535.630

tranthitham@hnue.edu.vn

13

Nguyễn Thị Thùy Dung

Giáo dục Tiểu học

0975.580.168

lamthuydungsp@gmail.com

14

Hoàng Thanh Vân

Pháp - Nga - Trung

0982.221.298

thanhvanhoangdtd@gmail.com

15

Đỗ Văn Thanh

Giáo dục Quốc phòng

0982.046.366

vanthanhdung82@gmail.com

16

Nguyễn Vân Anh

Quản lý Giáo dục

0983.215.455

anhnv@hnue.edu.vn

17

Tô Phương Oanh

Công tác xã hội

0988.768.469

tophuongoanh@gmail.com

18

Bùi Thị Thủy

Triết học

0979.929.828

hoangkhanhthuy@gmail.com

19

Nguyễn Văn Hải

Giáo dục Thể chất

0982.323.886

nvhai.gdtc.sp1@gmail.com

20

Phạm Thị Hải Yến

Giáo dục Đặc biệt

0985.928.585

yenphamhai12@gmail.com

21

Tiêu Thị Mỹ Hồng

Lý luận chính trị - Giáo dục Công dân

0983.832.528

myhong@hnue.edu.vn

22

Trần Hương Giang

Nghệ thuật

0989.583.278

giangspan@gmail.com

23

Đỗ Thị Phi Nga

Tiếng Anh

0912.025.544

ngadtp@hnue.edu.vn

24

Nguyễn Ánh Hồng

Trung tâm Thông tin Thư viện

0989.134.531

anhhongsupham@gmail.com

25

Ngô Việt Hoàn

Trường THPT Chuyên

0904.135.341

hoannv@hnue.edu.vn

26

Trần Thị Hòa

Nhà xuất bản ĐHSP

0906.280.809

tranhoa.nxb@hnue.edu.vn

27

Hà Thị Lan Hương

Viện Nghiên cứu sư phạm

0989.061.998

huonghtl@hnue.edu.vn

28

Trần Thị Thúy

Trường Nguyễn Tất Thành

0912.487.968

tranthuyatnt@gmail.com

29

Nguyễn Hoàng Long

Công đoàn Hiệu bộ 1

0913.099.186

nhlong@hnue.edu.vn

30

Hoàng Tiểu Bình

Công đoàn Hiệu bộ 2

0904.145.445

htbinh@hnue.edu.vn

31

Lê Thị Mỹ Hảo

Công đoàn Hiệu bộ 3

0904.623.262

haoqt@hnue.edu.vn

32

Trịnh Khải Hoàn

Công đoàn Hiệu bộ 4

0912.072.081

hoantk@hnue.edu.vn

33

Nguyễn Ngọc Phương

Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất Học liệu

0982.810.209

ngocphuong@hnue.edu.vn

34

Trần Thị Thanh Thủy

Phân hiệu Hà Nam

0982.250.306

thuyttt.hn@hnue.edu.vn