DANH SÁCH CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN VÀ TỔ CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2014 - 2019

1. CÔNG ĐOÀN CÁC KHOA, BỘ MÔN

TT

Đơn vị

Chủ tịch CĐBP

Số ĐT, email

1.        

Khoa Công nghệ thông tin

Nguyễn Quỳnh Diệp

0904.345.673

diepnq@hnue.edu.vn

2.        

Khoa Công tác xã hội

Ngô Thanh Mai

0983.552.425

thanhmai_ctxh@hnue.edu.vn

3.        

Khoa Địa lí

Nguyễn Ngọc Ánh

0982.579.126

anh@hnue.edu.vn

4.        

Khoa Giáo dục đặc biệt

Phan Thị Hồ Điệp

0914.092.095

diepphan@hnue.edu.vn

5.        

Khoa Giáo dục mầm non

Trần Thị Thắm

0916.535.630

tranthitham@hnue.edu.vn

6.        

Khoa Giáo dục quốc phòng

Đỗ Văn Mai

0918.950.238

maidv@hnue.edu.vn

7.        

Khoa Giáo dục thể chất

Hoàng Thái Đông

0983.573.936

donght@hnue.edu.vn

8.        

Khoa Giáo dục tiểu học

Nguyễn Thị Phương Thịnh

0988.743.878


9.        

Khoa Hóa học

Lê Hải Đăng

0983.839.947

danglh@hnue.edu.vn

10.    

Khoa Lịch sử

Nguyễn Thị Bích

0988.884.378

bichnt@hnue.edu.vn

11.    

Khoa Lí luận chính trị

- Giáo dục công dân

Tiêu Thị Mỹ Hồng

0983.832.528

myhong@hnue.edu.vn

12.    

Khoa Ngữ văn

Nguyễn Thị Mai Chanh

0167.255.7799

maichanh@hnue.edu.vn

13.    

Khoa Nghệ thuật

Đặng Thị Hải Yến

0988.311.105

yentdh@hnue.edu.vn

14.    

Khoa Quản lí giáo dục

Nguyễn Vân Anh

0983.215.455

anhnv@hnue.edu.vn

15.    

Khoa Sinh học

Điêu Thị Mai Hoa

01228.078.005

hoadtm@hnue.edu.vn

16.    

Khoa Sư phạm kỹ thuật

Dương Hoàng Oanh

0904.344.538 

17.    

Khoa Tâm lí giáo dục

Vũ Lệ Hoa

0912.633.110

hoavl@hnue.edu.vn

18.    

Khoa Tiếng Anh

Đỗ Thị Phi Nga

0912.025.544

ngadtp@hnue.edu.vn

19.    

Khoa Tiếng Pháp

Chu Đỗ Quyên

0988.820.345

quyencd@hnue.edu.vn

20.    

Bộ môn Tiếng Nga

Nguyễn Thị Hương

0983.680.911

huong-nt@hnue.edu.vn

21.    

Bộ môn Tiếng Trung

Đỗ Thùy Linh

0982.627.292

linhdt_tq@hnue.edu.vn

22.    

Khoa Toán Tin

Nguyễn Đạt Đăng

0972.847.951

dangnd@hnue.edu.vn

23.    

Khoa Triết học

Phạm Thị Quỳnh

0903.249.980

quynhpt@hnue.edu.vn

24.    

Khoa Vật lí

Đinh Hùng Mạnh

0917.271.417

manhdh@hnue.edu.vn

25.    

Khoa Việt Nam học

Bùi Thị Thu Vân

0983.180.211

vanbtt@hnue.edu.vn

2. CÔNG ĐOÀN CÁC PHÒNG, BAN

TT

Đơn vị

Chủ tịch CĐBP

Số ĐT, email

1.        

Ba Văn phòng

Nguyễn Đình Dũng

0946.168.383

nddung@hnue.edu.vn

2.        

Phòng Bảo vệ

Trịnh Khải Hoàn

0912.072.081

hoantk@hnue.edu.vn

3.        

Phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên

Đào Duy Tuấn

tuanduydao@hnue.edu.vn

4.        

Phòng Đào tạo

Phạm Đông Xuân

0904.341.434

xuanphamdong@hnue.edu.vn

5.        

Phòng Hành chính Tổng hợp

Tô Thị Thùy Dương

0904.498.890


6.        

Phòng Khoa học Công nghệ

Phí Thị Bảo Khanh

0988.521.269

khanhptb@hnue.edu.vn

7.        

Phòng Hợp tác Quốc tế

Nguyễn Thảo Hương

0983.371.937

thaohuong@hnue.edu.vn

8.        

Phòng Quản trị

Lê Thị Mỹ Hảo

0904.623.262

haoqt@hnue.edu.vn

9.        

Phòng Kế hoạch Tài chính

Lê Thanh Chinh

0942.586.226

chinhlt@hnue.edu.vn

10.    

Phòng Sau Đại học

Lương Thanh Thủy

0983.319.492

thuylt@hnue.edu.vn

11.    

Phòng Tạp chí

Trần Trung Tình

0975.753.916

trantrungtinh@hnue.edu.vn

12.    

Phòng Tổ chức Cán bộ

Trương Thị Thúy Nga

0943.333.808

thuynga@hnue.edu.vn

13.    

Ban Quản lí Ký túc xá

Đoàn Đức Thanh

0979.838.969

doanthanh@hnue.edu.vn

14.    

Trạm Y tế

Ngô Thị Hồng Ánh

0988.356.776

anhnth@hnue.edu.vn


3. CÔNG ĐOÀN CÁC TRUNG TÂM, VIỆN NGHIÊN CỨU, NHÀ XUẤT BẢN

TT

Đơn vị

Chủ tịch CĐBP

Số ĐT, email

1.

Trung tâm CNTT

Lê Nguyên Sinh

0988.288.141

sinhln@hnue.edu.vn

2.

Trung tâm ĐT và BDTX

Phùng Lệ Hằng

0912.326.608

hangpl@hnue.edu.vn

3.

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo CLGD

Nguyễn Công Khanh

0904.218.270

khanhnc@hnue.edu.vn

4.

Trung tâm Đàot ạo và PT GĐB

Đào Thị Bích Thủy

0904.215.979

thuydb@hnue.edu.vn

5.

Trung tâm NC và SX Học liệu

Nguyễn Ngọc Phương

 

ngocphuong@hnue.edu.vn

6.

Trung tâm Thông tin Thư viện

Nguyễn Ánh Hồng

0989.134.745


7.

Viện NCSP

Phạm Thị Kim Anh

0988.184.413

anhptk@hnue.edu.vn

8.

Nhà xuất bản ĐHSP

Hồ Minh Hằng

0989.131.745

4. CÔNG ĐOÀN CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN

TT

Đơn vị

Chủ tịch CĐBP

Số ĐT, email

1.

Trường MN Búp sen xanh

Phan Thị Hiền

 

hienpt@hnue.edu.vn

2.

Trường THPT Chuyên

Lê Huy Hiếu

0912.582.707

hieulh@hnue.edu.vn

3.

Trường THPT&THCS Nguyễn Tất Thành

Nguyễn Thị Thu Hà

0912.321.457

thuha_ntt@hnue.edu.vn