LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XVI (NHIỆM KỲ 2014 - 2019)

1. Chủ tịch Nguyễn Nhật Tân

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Công đoàn Trường; tổ chức việc phân công, phân nhiệm và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của từng ủy viên đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Trường tham gia các Hội đồng cấp trường.

- Chủ tài khoản, chủ sở hữu tài sản Công đoàn trường, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, thi đua, chế độ chính sách, đối ngoại, Văn phòng Công đoàn, quản lý vấn đề thu chi quỹ Công đoàn.

- Phụ trách chung Công đoàn các đơn vị: Khoa CNTT, Lịch sử, Ngữ văn, Toán - Tin, Triết học, Vật lý, trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Chuyên, Mầm non Búp sen xanh, Ba VP, phòng CTCT, Đào tạo, HCTH, KHTC, KHCN, QHQT, Quản trị, Sau ĐH, Tạp chí, TCCB, Tt CNTT, ĐT - BDTX, Khảo thí, NXB.

2. Phó Chủ tịch Trần Công Thanh

- Trực tiếp phụ trách công tác Tuyên giáo - Văn thể, công tác Kiểm tra của Công đoàn Trường.

- Giúp Chủ tịch Công đoàn Trường giải quyết công việc khi được Chủ tịch ủy quyền; tham gia một số Hội đồng cấp trường khi được Chủ tịch phân công.

- Phụ trách chung Công đoàn các đơn vị: Khoa Địa lý, GDQP, GDĐB, GDTC, Hóa học, LLCT - GDCD, Sinh học, SPKT, Ký túc xá, Thư viện, TT GDĐB, Học liệu.

3. Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hoài

- Trực tiếp phụ trách công tác nữ công, công tác chuyên môn, tổ chức các sự kiện của Công đoàn Trường.

- Giúp Chủ tịch Công đoàn Trường giải quyết công việc khi được Chủ tịch ủy quyền; tham gia Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Trường.

- Phụ trách chung Công đoàn các đơn vị: khoa CTXH, GDMN, GDTH, Nghệ thuật, QLGD, TLGD, Việt Nam học, Tiếng Anh, Pháp, Bộ môn tiếng Nga, Trung, Viện NCSP, phòng Bảo vệ, Y tế.