văn phòng và CÁC BAN CÔNG TÁC
 

VĂN PHÒNG

Email: vp.congdoan@hnue.edu.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT, email

1

Hoàng Thị Mai Hương

Ủy viên Thường vụ, Thường trực VPCĐ

0914.649.257

maihuong@hnue.edu.vn

 

BAN TỔ CHỨC - THI ĐUA


 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT, email

1

Nguyễn Nhật Tân

Trưởng ban

 

0912.222.664

nhattan@hnue.edu.vn

2

Cao Tuấn Anh

Phó Trưởng ban

 

0913.063.434

anhct@hnue.edu.vn

3

Nguyễn Thị Thu Hoài

Phó Trưởng ban

 

0912.598.119

thuhoaivnh@hnue.edu.vn

4

Trần Thị Thanh Huyền

Ủy viên

0912.319.099

tranthanhhuyen@hnue.edu.vn

5

Hoàng Thị Mai Hương

Ủy viên

0914.649.257

maihuong@hnue.edu.vn

 

BAN TUYÊN GIÁO - TRUYỀN THÔNG

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT, email

1

Tiêu Thị Mỹ Hồng

Trưởng ban

0983.832.528

myhong@hnue.edu.vn

2

Phạm Thị Thùy Linh

Phó Trưởng ban

 

0989.502.045

thuylinh.hnue@gmail.com

3

Tô Phương Oanh

Phó Trưởng ban

 

0988.768.469

tophuongoanh@gmail.com

4

Hoàng Thị Mai Hương

Ủy viên

 

0914.649.257

maihuong@hnue.edu.vn

5

Nguyễn Hoàng Long

Ủy viên

0913.099.186

nhlong@hnue.edu.vn

6

Nguyễn Thị Thanh Tùng

Ủy viên

0984.910.334

thanhtungsphn@gmail.com

7

Nguyễn Trần Báu

Ủy viên

0988.070.073

baunt@hnue.edu.vn

8

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Ủy viên

0982.324.899

nguyetnta2512@gmail.com

9

Nguyễn Đình Dũng

Ủy viên

0985.695.688

nddung@hnue.edu.vn

10

Nguyễn Thu Hạnh

Ủy viên

0915.599.908

hanhnt@hnue.edu.vn

 

BAN CHUYÊN MÔN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT, email

1

Trần Thị Thanh Huyền

Trưởng ban

 

0912.319.099

tranthanhhuyen@hnue.edu.vn

2

Dương Tuấn Anh

Phó Trưởng ban

0904.239.227

anhdt@hnue.edu.vn

3

Phạm Thị Kim Anh

Phó Trưởng ban

0988.184.413

phamkimanh279@yahoo.com.vn

4

Đàm Thị Vân Anh

Ủy viên

0912.169.400

vananhtlgd@gmail.com

5

Đinh Hùng Mạnh

Ủy viên

0918.693.366

manhdh@hnue.edu.vn

6

Ngô Thị Thanh Mai

Ủy viên

 

0983.552.425

ntmai235@gmail.com

7

Ngô Thị Hải Yến

Ủy viên

0983.733.969

yenppdl@gmail.com

8

Trần Thị Thanh Thủy

Ủy viên

0982.250.306

thuyttt.hn@hnue.edu.vn

9

Nguyễn Sơn Hà

Ủy viên

0988.357.991

sonhadhsphn@gmail.com

10

Phạm Thị Bình

Ủy viên

0989.264.281

ptbinhdhsp@gmail.com

 

BAN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT, email

1

Nguyễn Nhật Tân

Trưởng ban

 

0912.222.664

nhattan@hnue.edu.vn

2

Lê Thanh Chinh

Phó trưởng ban

 

0942.586.226

chinhlt@hnue.edu.vn

3

Hoàng Thu Huyền

Phó trưởng ban

 

0983.270.571

huyenht@hnue.edu.vn

4

Hoàng Thị Mai Hương

Ủy viên

0914.649.257

maihuong@hnue.edu.vn

5

Tống Thị Mơ

Ủy viên

0983.737578

tongthimo1204@gmail.com

 

BAN NỮ CÔNG

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT, email

1

Nguyễn Thị Thu Hoài

Trưởng ban Nữ công

0912.598.119

thuhoaivnh@hnue.edu.vn

2

Đỗ Thị Phi Nga

Phó Trưởng ban

 

0912.025.544

ngadtp@hnue.edu.vn

3

Tống Thị Mơ

Phó Trưởng ban

 

0983.737578

tongthimo1204@gmail.com

4

Nguyễn Thị Phương Thanh

Phó Trưởng ban

 

0906.111.099

phuongthanh2007@gmail.com

5

Lê Thị Mỹ Hảo

Ủy viên

0904.623.262

haoqt@hnue.edu.vn

6

Đinh Thị Kiều Phương

Ủy viên

0979.958.908

Phuongbb0207@gmail.com

7

Hoàng Thị Mai Hương

Ủy viên

0914.649.257

maihuong@hnue.edu.vn

8

Đào Thị Phương Liên

Ủy viên

0983.004.843

phuongliengddb@gmail.com

9

Lê Thị Hoàng Lan

Ủy viên

0979.149.824

hoanglan.ctxh@gmail.com

10

Đào Thị Bích Thủy

Ủy viên

0904.215.979

thuydb@hnue.edu.vn

 

BAN VĂN HÓA - THỂ THAO

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT, email

1

Lê Hải Đăng

Phó Trưởng ban

 

0983.839.947

danglh@hnue.edu.vn

2

Đinh Thu Hà

Phó Trưởng ban

0985.546.568

thuhaarts.hnue@gmail.com

3

Nguyễn Văn Hải

Phó Trưởng ban

0982.323.886

nvhai.gdtc.sp1@gmail.com

4

Ngô Việt Hoàn

Phó Trưởng ban

0904.135.341

hoannv@hnue.edu.vn

5

Đào Thị Thu Trang

Ủy viên

0979.336.113

daothutrang.1983@gmail.com

6

Lâm Hồng Mạnh

Ủy viên

0932.373.456

manhlh@hnue.edu.vn

7

Đặng Thị Hải Yến

Ủy viên

0988.311.105

yentdh@hnue.edu.vn

8

Trần Trọng Hiếu

Ủy viên

0901.818.686

trantronghieu13994@gmail.com

9

Lương Thị Hà

Ủy viên

0983.278.912

luongha22@gmail.com

10

Trần Minh Thắng

Ủy viên

0978.653.235

tmthangdhsp@gmail.com