văn phòng và CÁC BAN CÔNG TÁC

VĂN PHÒNG

ĐT: 043.7547823 (314)

Email: vp.congdoan@hnue.edu.vn 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Số ĐT, email

1.

Hoàng Thị Mai Hương

VPCĐ

Thường trực VPCĐ

0914.649.257

maihuong@hnue.edu.vn

2.

Nguyễn Thị Thu Hiền

VPCĐ

Chuyên viên

0988.157.388

hienthu1188@gmail.com

 1. Ban Tổ chức - Thi đua

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Ghi chú

1.

Nguyễn Nhật Tân

Chủ tịch CĐ trường

P.HCTH

Trưởng ban

2.

Trần Công Thanh

P.Chủ tịch CĐ trường

BQL KTX

Phó trưởng ban

3.

Nguyễn Thị Thu Hoài

P.Chủ tịch CĐ trường

K.VNH

Phó trưởng ban

4.

Nguyễn Thị Mai Chanh

UVTV CĐ trường

K.Ngữ văn

Ủy viên

5.

Hoàng Thị Mai Hương

UVTV CĐ trường

VPCĐ

Ủy viên

 2. Ban Tuyên giáo - Truyền thông

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Ghi chú

1.

Hoàng Thị Mai Hương

UV ban Thường vụ CĐ trường

VPCĐ

Trưởng ban

2.

Dương Giáng Thiên Hương

Phó Trưởng phòng

P.HCTH

Phó trưởng ban

3.

Phạm Thị Thùy Linh

Phó CTCĐBP

K.VN học

Phó trưởng ban

4.

Nguyễn Thu Hạnh

Phó Trưởng phòng

P.CTCT

Ủy viên

5.

Lê Nguyên Sinh

Tổ trưởng CĐTT

TT CNTT

Ủy viên

6.

Ngô Thị Hạnh

Ủy viên BCHCĐBP

TTĐT-BDTX

Ủy viên

7.

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên

VPCĐ

Ủy viên

8.

Tiêu Thị Mỹ Hồng

Chủ tịch CĐBP

LLCT-GDCD

Ủy viên

9.

Lê Văn Long

Công đoàn viên

P.HCTH

Ủy viên

10.

Nguyễn Hoài Nam

Phó CTCĐBP

K.SPKT

Ủy viên


3. Ban Nữ công

TT

Họ và tên

Chức vụ,

Đơn vị

Ghi chú

1.

Nguyễn Thị Thu Hoài

P.Chủ tịch CĐ trường

K.VN học

Trưởng ban

2.

Đỗ Thị Phi Nga

UVBCH CĐ trường

CTCĐ bộ phận

K.Tiếng Anh

Phó trưởng ban

3.

Đào Thị Phương Liên

UVBCHCĐBP

K. GIáo dục đặc biệt

Ủy viên

4.

Lê Thị Mỹ Hảo

CTCĐ bộ phận

P.Quản trị

Ủy viên

5.

Hoàng Thị Mai Hương

UVTV CĐ trường

VPCĐ

Ủy viên

6.

Trương Thị Thúy Nga

UVBCH CĐ trường

TTrCĐ trực thuộc

P.TCCB

Ủy viên

7.

Đào Thị Bích Thủy

CTCĐ bộ phận

TT GDĐB

Ủy viên

8.

Tống Thị Mơ

UVBCHCĐBP

Khoa Sinh học

Ủy viên

9.

Đặng Thị Phương Lan

UVBCHCĐBP

Khoa Địa lý

Ủy viên

 10.  Đinh Thị Kiều Phương  UVBCHCĐBP    

 4. Ban Chuyên môn

TT

Họ và tên

Chức vụ,

Đơn vị

Ghi chú

1.

Nguyễn Thị Mai Chanh

UVTV CĐ trường

K. Ngữ văn

Trưởng ban

2.

Phạm Thị Kim Anh

UVBCH CĐ trường

CTCĐ bộ phận

V. NCSP

Phó trưởng ban

3.

Trần Thị Thanh Huyền

UVBCH CĐ trường

CTCĐ bộ phận

K. Sinh học

Phó trưởng ban

4.

Nguyễn Thị Bích

 

CTCĐ bộ phận

K. Lịch sử

 

Ủy viên

6.

Vũ Lệ Hoa

 

UVBCH CĐ trường

CTCĐ bộ phận

K. TLGD

Ủy viên

7.

Đinh Hùng Mạnh

UVBCH CĐ trường

CTCĐ bộ phận

K. Vật lý

Ủy viên

8.

Vũ Thị Lan Anh

CTCĐ bộ phận

K.GDTH

Ủy viên

9.

Võ Thị Hải Vân

CTCĐBP

TT Thư viện

Ủy viên

10.

Phạm Minh Phương

UVBCHCĐBP

T.Chuyên

Ủy viên

 5.  Ban Chế độ chính sách

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Ghi chú

1.

Nguyễn Nhật Tân

Chủ tịch CĐ trường

P.HCTH

Trưởng ban

2.

Lê Thanh Chinh

UVBCH CĐ trường

CTCĐ bộ phận

P. KHTC

Phó trưởng ban

3.

Trương Thị Thúy Nga

UVBCH CĐ trường

TTrCĐ trực thuộc

P. TCCB

Phó trưởng ban

4.

Hoàng Thu Huyền

TTrCĐ trực thuộc

P. CTCT

Ủy viên

5.

Hoàng Thị Mai Hương

UVTV CĐ trường

VPCĐ

Ủy viên


6. Ban Văn thể

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Ghi chú

1.

Lê Hải Đăng

UVBCHCĐ trường, CTCĐBP

K.Hóa học

Trưởng ban

2.

Nguyễn Ngọc Ánh

CTCĐBP

K.Địa lý

Phó trưởng ban

3.

Đinh Thu Hà

UVBCH CĐBP

K.Nghệ thuật

Phó trưởng ban

4.

Nguyễn Quỳnh Diệp

CTCĐBP

K.CNTT

Ủy viên

5.

Hoàng Thái Đông

CTCĐBP

K.GDTC

Ủy viên

6.

Lương Thị Hà

Ủy viên BCHCĐBP

K.GDTC

Ủy viên

7.

Lâm Hồng Mạnh

CTCĐBP

P.HCTH

Ủy viên

8.

Đặng Thị Hải Yến

Chủ tịch CĐBP

K.Nghệ thuật

Ủy viên

9.

Lê Huy Hiếu

Chủ tịch CĐBP

Trường THPT Chuyên

Ủy viên

10.

Nguyễn Thảo Hương

Tổ trưởng CĐ trực thuộc

P.QHQT

Ủy viên