Giới thiệu
giới thiệu chung

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSP Hà Nội) mà tiền thân là trường Sư phạm cao cấp chính thức được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định số 276/NĐ của Bộ Quốc gia Giáo dục. Cùng với sự ra đời của Nhà trường, tổ chức công đoàn trong Nhà trường cũng nhanh chóng được thành lập.

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành (1951 - 2016), dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Giám hiệu, các Phòng Ban chức năng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nhà trường, Công đoàn trường ĐHSP Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Lớp lớp các thế hệ cán bộ, công đoàn viên của trường đã đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, vượt lên mọi thử thách, hy sinh gian khổ, hoàn thành mọi nhiệm vụ của Công đoàn cấp trên và Nhà trường giao phó, thực sự trở thành tổ chức rộng lớn của nhà giáo, người lao động toàn trường và là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường. Nhiều cán bộ, công đoàn viên của Nhà trường đã trở thành các cán bộ quản lý, nhà hoạt động chính trị có uy tín, nhà khoa học nổi tiếng, mà tên tuổi của họ mãi làm rạng danh nền học vấn nước nhà như: Giáo sư Đặng Thai Mai, Đào Duy Anh, Trần Đức Thảo, Trần Văn Giàu, Cao Xuân Huy, Phạm Huy Thông, Lê Văn Thiêm, Nguyễn Lương Ngọc, Nguyễn Lân ….; Nhiều đồng chí Chủ tịch Công đoàn trường đã trở thành những lãnh đạo công đoàn xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam như: Ông Đinh Văn Phiêu, Bà Nguyễn Thị Tú Anh, Ông Lê Hồng Sơn…. ; Nhiều cán bộ, công đoàn viên của trường đã tham gia và có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển công đoàn các trường ĐHSP trong cả nước như: ĐHSP Vinh, ĐHSP Việt Bắc, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP Huế, ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh,....Những thành tích của Công đoàn đã đóng góp vào thành tựu chung của Nhà trường, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn, phục vụ sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của trường ĐHSP Hà Nội.

Với truyền thống lịch sử và thành tích trên các mặt hoạt động, Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba năm 1997, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2001, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2006.