lịch sử truyền thống
Lịch sử công đoàn trường

Công đoàn trường đại học sư phạm hà nội thời kỳ chống mỹ cứu nước (1965 - 1975)

1. Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong giai đoạn 1965 - 1967

Ngày 5/8/1964, đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. Tháng 2/1965, Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam đồng thời đánh phá miền Bắc bằng không quân, hải quân ngày càng ác liệt. Trước tình hình đó, Nhà trường và Công đoàn phải chuyển hướng hoạt động cho phù hợp với hoàn cảnh thời chiến.

1.1. Các kỳ Đại hội:

Trong giai đoạn này, Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức hai kỳ Đại hội:

- Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ VI (1965).

Tại Đại Hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ VI, đồng chí Nguyễn Văn Tỷ được bầu làm Thư ký Công đoàn trường, đồng chí Nguyễn Khoa được bầu làm Phó Thư ký Công đoàn trường.

- Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ VII (1967).

Tại Đại Hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ VI, VII, đồng chí Nguyễn Văn Tỷ được bầu lại làm Thư ký Công đoàn trường, đồng chí Nguyễn Thị Mai Tâm được bầu làm Phó Thư ký Công đoàn trường.

1.2. Kết quả công tác:

Trong giai đoạn này, Công đoàn trường đã đề ra những biện pháp hoạt động thích hợp trước tình hình mới:

- Động viên cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần quyết thắng giặc Mỹ xâm lược.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, giữ vững nề nếp dạy và học, nề nếp quản lý nhà trường.

- Làm tốt công tác sơ tán các đơn vị khoa, phòng đến 13 địa điểm thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Tây và Hưng Yên.

- Chăm lo chu đáo tới đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV và sinh viên ở nơi sơ tán trường lớp, giúp đỡ các gia đình có người thân đi chiến trường miền Nam.

2. Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong giai đoạn 1967 - 1975

2.1. Các kỳ Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giáo dục và đào tạo trong hoàn cảnh chiến tranh, ngày 14/8/1967, Hội đồng Chính phủ đã ra quyết định số 128/CP, chia trường Đại học Sư phạm Hà Nội thành ba trường: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, trường Đại học Sư phạm Hà Nội II và trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Cũng trên cơ sở đó, Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội được tách ra thành ba Công đoàn cơ sở:

- Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội I

- Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội II

- Công đoàn trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội

Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội I có 5 Công đoàn bộ phận thuộc các khoa: Văn, Sử, Địa, Tâm lý - Giáo dục, khoa Đào tạo giáo viên cấp II thuộc các môn xã hội, cùng các Công đoàn bộ phận, các tổ trực thuộc và công đoàn Hiệu bộ với số đoàn viên công đoàn là 517 người. Tháng 11/1968, Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội I lần thứ I được tiến hành tại khu sơ tán Phủ Cừ - Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Văn Tỷ được bầu làm Thư ký Công đoàn trường, đồng chí Lê Bá Thảo được bầu làm Phó Thư ký Công đoàn trường. Qua các kỳ Đại hội sau, đồng chí Nguyễn Văn Tỷ vẫn được bầu làm Thư ký Công đoàn trường cho đến khi sát nhập trường (1975), các đồng chí Ngô Thị Chính, Vũ Văn Thái, Phan Thị Thuận, Nguyễn Thị Ngọc Quế lần lượt được bầu làm Phó Thư ký Công đoàn trường.

Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội II có 11 Công đoàn bộ phận thuộc các khoa và các tổ trực thuộc, gồm: Toán, Lý, Hoá, Sinh - KTNN, Kỹ thuật công nghiệp, Mác - Lênin, Tâm lý - Giáo dục, Ngoại ngữ, Thể dục - Quân sự, khoa Đào tạo Giáo viên cấp II thuộc khoa học tự nhiên, cùng 7 Công đoàn bộ phận thuộc Hiệu bộ: Giáo vụ, Tổ chức, Hành chính - Quản trị, Ba Văn phòng, Xưởng in, Y tế, Nhà ăn với số lượng đoàn viên là 800 người. Tháng 10/1968, Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội II lần thứ I được tiến hành tại khu sơ tán, đồng chí Trần Thị Xuân được bầu làm Thư ký Công đoàn trường, đồng chí Nguyễn Ngọc Luyện và Nguyễn Thị Mai Tâm được bầu làm Phó Thư ký công đoàn trường. Đến Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội II lần thứ VI (10/1974) đồng chí Trần Thị Xuân thôi giữ chức Thư ký Công đoàn trường,  đồng chí Nguyễn Ngọc Luyện được bầu làm Thư ký Công đoàn trường, đồng chí Phạm Thị Tuyết được bầu làm Phó Thư ký Công đoàn trường.

2.2. Kết quả công tác:

Trong quá trình hoạt động, Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội luôn bám sát các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ trường, các chỉ thị, nghị quyết của Liên hiệp Công đoàn Hà Nội, của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và đề ra phương hướng biện pháp hoạt động trên 4 mặt sau đây:

- Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, xây dựng niềm tin cho đoàn viên công đoàn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, nêu cao tinh thần dũng cảm, vượt khó để hoàn thành mọi nhiệm vụ xây dựng khối đoàn kết bền vững.

- Nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng văn hoá nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, hăng hái thi đua “Dạy tốt, phục vụ tốt”, xây dựng các điển hình tiên tiến, phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, đoàn viên tốt.

- Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, đảm bảo an toàn ở nơi sơ tán, tham gia sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở mọi nơi, mọi lúc.

- Tập trung xây dựng Tổ Công đoàn và Công đoàn bộ phận ngày càng lớn mạnh, chú ý bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công đoàn nữ, có đủ năng lực, phẩm chất hoạt động quần chúng trong điều kiện sơ tán và chiến tranh ác liệt, giới thiệu với Đảng những đoàn viên ưu tú của công đoàn.

Mặc dù trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh, Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội I và II đã có nhiều phương thức hoạt động linh hoạt, sáng tạo, sôi nổi được toàn thể đoàn viên công đoàn hưởng ứng và tham gia bằng cả tâm huyết, sức lực và tài năng của mình và đã đạt được những thành tích đáng kể trên các lĩnh vực hoạt động công đoàn, góp phần tích cực vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.


Publish: 30/05/2014 - Views: 925 - Lastest update: 29/07/2014 2:14:14 CH
Tin cùng chuyên mục