lịch sử truyền thống
Lịch sử công đoàn trường

Công đoàn trường đại học sư phạm hà nội từ ngày thành lập (1951) đến năm 1965

1. Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong những năm đầu thành lập (1951 - 1955)

Trường Sư phạm cao cấp ( tổ chức tiền thân của trường Đại học Sư phạm Hà Nội) được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định số 276/NĐ của Bộ Quốc gia Giáo dục. Cùng với sự ra đời của Nhà trường, tổ chức công đoàn trong Nhà trường cũng nhanh chóng được thành lập.

Ở thời kỳ này, cán bộ Công đoàn Trường phần lớn là cán bộ kiêm nhiệm. Tại Khu học xá Trung ương, GS-Hiệu trưởng Lê Văn Thiêm cũng đồng thời là người tổ chức các buổi sinh hoạt Công đoàn.

Hoạt động của Công đoàn Trường lúc này là tập hợp, vận động cán bộ giáo viên của trường thực hiện chương trình công tác 4 điểm của Công đoàn Giáo dục Việt Nam:

- Thúc đẩy đoàn viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

- Xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh, đảm bảo thực hiện cải cách giáo dục;

- Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công đoàn;

- Đoàn kết lao động trí óc và chân tay đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bằng sự nghiêm túc trong sinh hoạt, trong tư cách đạo đức tác phong, các giáo viên của trường, đồng thời cũng là các công đoàn viên đã trở thành những tấm gương sáng về tư cách đạo đức, về trí thức uyên thâm, về tinh thần cách mạng, tận tụy với nghề nghiệp đối với bao thế hệ trẻ sinh viên các khoá trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau này, phần lớn những sinh viên đã được đào tạo qua trường Sư phạm Cao cấp trong kháng chiến chống Pháp đã trở thành những cán bộ đầu ngành, những nhà khoa học và những nhà quản lý danh tiếng.

Hoạt động của Công đoàn Trường trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đã góp phần không nhỏ trong việc tập hợp, động viên các công đoàn viên của trường vượt mọi khó khăn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó: đào tạo một đội ngũ cán bộ có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho đất nước trong kháng chiến và sau này.

2. Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong giai đoạn 1956-1965

Ngày 1/10/1956, trường Đại học Sư phạm được chính thức thành lập. Trường có cả các khoa Tự nhiên và các khoa Xã hội. Sau đó trường dần hoàn chỉnh các bộ phận chuyên môn và các đoàn thể quần chúng. Ngày 23/10/1956, Công đoàn trường Đại học sư phạm Hà Nội chính thức được thành lập. Thời gian đầu, từ 1956 - 1962 Công đoàn trường Đại học Sư phạm trực thuộc Liên hiệp Công đoàn các cơ quan Trung ương. Từ năm 1962, Công đoàn trường trực thuộc Liên hiệp Công đoàn thành phố Hà Nội.

2.1. Các kỳ Đại hội:

Năm 1959, Công đoàn Trường đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ nhất và sau đó hàng năm đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường nhằm tổng kết công tác công đoàn trong một năm, đề ra phương hướng mới và bầu Thư ký, Phó Thư ký Công đoàn Trường. Cho đến năm 1965, Công đoàn trường đã tiến hành 5 kỳ Đại hội, các đồng chí Nguyễn Lân, Nguyễn Lương Ngọc, Cát Văn Sơn, Hồ Văn Điền, Nguyễn Hoà Bình lần lượt được bầu làm Thư ký Công đoàn trường.

2.2. Kết quả công tác:

Trong giai đoạn này, Công đoàn trường đã đề ra những biện pháp hoạt động phù hợp với thực tiễn cách mạng của đất nước và Nhà trường:

- Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng XHCN trong cán bộ, đoàn viên.

- Vận động công đoàn viên nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng các tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa.

- Phát động phong trào tăng gia sản xuất với khẩu hiệu: "Không bỏ một tấc đất hoang, biến sỏi đá thành rau màu"...qua đó cũng góp phần cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên và sinh viên trong toàn trường.

Trải qua hơn 10 năm hoạt động, Công đoàn trường Đại học Sư phạm  đã tập hợp, động viên được đông đảo đoàn viên, cán bộ giảng dạy, cán bộ công nhân viên nhà trường hăng hái lao động, khắc phục khó khăn để hoàn thành công tác, qua đó nhận thức về chức năng, vị trí, vai trò của Công đoàn đối với mọi người ngày một rõ hơn, từ đó những hoạt động của Công đoàn ngày một cụ thể, thiết thực hơn, thực sự trở thành một chỗ dựa vững chắc đáng tin cậy của Ban Giám hiệu và Đảng bộ trường. Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội được đánh giá là một trong những công đoàn lớn mạnh trong hệ thống công đoàn các trường Đại học và Trung học ở miền Bắc trong thời kỳ này.


Publish: 29/05/2014 - Views: 788 - Lastest update: 29/07/2014 1:32:38 CH
Tin cùng chuyên mục