lịch sử truyền thống
Lịch sử công đoàn trường

Công đoàn trường đại học sư phạm hà nội thời kỳ 1985 - 1995

1.1. Các kỳ Đại hội

Trong giai đoạn 1985 – 1995, Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội trải qua 4 kỳ Đại hội:

- Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ VI (Nhiệm kỳ 1985-1987) diễn ra vào năm 1985.

Tại Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội I lần thứ VI (Nhiệm kỳ 1985-1987), đồng chí Nguyễn Thị Tú Anh được bầu làm Thư ký Công đoàn trường.

          - Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ VII (Nhiệm kỳ 1987-1989) diễn ra vào năm 1987.

          Tại Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội I lần thứ VII (Nhiệm kỳ 1987-1989), đồng chí Nguyễn Thị Tú Anh được bầu lại làm Thư ký Công đoàn trường.

          Năm 1988 đồng chí Nguyễn Thị Tú Anh đảm nhiệm chức vụ Phó Thư ký Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng chí Trần Thị Bích Liên, Phó Thư ký Công đoàn trường thay đồng chí Tú Anh giữ chức Thư ký Công đoàn cho đến hết nhiệm kỳ.

- Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ VIII (Nhiệm kỳ 1990-1992)  diễn ra vào năm 1990.

Tại Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội I lần thứ VIII (Nhiệm kỳ 1990-1992), đồng chí Nguyễn Đức Thâm được bầu làm Thư ký Công đoàn trường.

- Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ IX (Nhiệm kỳ 1993-1996)  diễn ra vào tháng 11/1992.

Tại Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội I lần thứ IX (Nhiệm kỳ 1993-1996), đồng chí Lê Hồng Sơn được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Trường.

1.2. Kết quả công tác:

Hoạt động của Công đoàn Trường giai đoạn này diễn ra trong bối cảnh nước ta đang có những chuyển biến mới, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Đại  hội Đảng bộ Khoá V (1987 - 1989) của Trường đề ra nhiệm vụ xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng: "Phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng thể hiện ở những hình thức biện pháp cụ thể để vừa đảm bảo dân chủ, vừa đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong trường. Bảo đảm quyền làm chủ tập thể của quần chúng phải được thể chế hoá bằng các quy định và tổ chức một cách dân chủ và công khai"

Đại hội Đảng bộ lần thứ VI (1990 - 1992) tiến hành từ ngày 15 đến 17 tháng 02 năm 1990 đã đề ra những nhiệm vụ, phương hướng cơ bản về công tác xây dựng và củng cố Công đoàn: "Ban Chấp hành Công đoàn Trường và các cấp chăm lo đời sống tinh thần và vật chất của đoàn viên, tạo điều kiện cho cán bộ phát triển tài năng, chú trọng việc quản lý chuyên môn thi đua theo chức năng và điều kiện của mình, thông qua hoạt động công tác cụ thể và việc xây dựng các tổ chức Công đoàn, chính quyền đảng mà giới thiệu công đoàn viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng kết nạp"

Trong suốt giai đoạn 1985-1995, công tác Công đoàn tập trung vào việc xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động công đoàn theo phương hướng đổi mới trên các mặt:

- Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ sinh viên, tạo niềm tin của quần chúng đối với Đảng và Công đoàn.

- Phát động phong trào kết hợp nghiên cứu khoa học với lao động sản xuất, dịch vụ… góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đoàn viên

- Tham gia vào quá trình quản lý chuyên môn đào tạo, phục vụ đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học (NCKH) triển khai cuộc vận động “Nâng cao tay nghề, thi thợ giỏi”, “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”...

- Xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động công đoàn theo phương hướng đổi mới, thường xuyên củng cố tổ chức và nề nếp sinh hoạt Công đoàn, tham gia xây dựng Đảng

          Công đoàn Trường đã phát huy những thuận lợi cơ bản, tích cực tổ chức, động viên cán bộ công nhân viên học tập rèn luyện phẩm chất, nhân cách của người thầy, người cán bộ công chức của trường Đại học Sư phạm  chuẩn mực, luôn hướng mọi thành viên của trường phấn đấu thực hiện khẩu hiệu: "Mỗi thầy giáo, cô giáo, mỗi  cán bộ công nhân nên là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo".
Publish: 23/07/2014 - Views: 789 - Lastest update: 23/07/2014 4:28:50 CH
Tin cùng chuyên mục