lịch sử truyền thống
Lịch sử công đoàn trường

Công đoàn trường đại học sư phạm hà nội thời kỳ 1995 - 2004

1. Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong giai đoạn 1995 -1999

Để phục vụ sự nghiệp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ ở nước ta, theo Nghị định 97/CP, ngày 10/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được thành lập. Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập trên cơ sở sáp nhập và sắp xếp tổ chức lại 3 trường đại học: Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội I và Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Cũng trên cơ sở đó, Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 166/QĐ-TC ngày 21/4/1995 của LĐLĐ thành phố Hà Nội. Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội I cũng được sáp nhập và trở thành Công đoàn thành viên của Công đoàn ĐHQG Hà Nội.

1.1. Các kỳ Đại hội:

Trong giai đoạn này, Công đoàn trường đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ X (nhiệm kỳ 1996- 1998) diễn ra vào tháng 1/1996. Đây cũng là nhiệm kỳ Công đoàn Đại học Sư phạm Hà Nội tham gia hoạt động trọn vẹn với Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ X(nhiệm kỳ 1996- 1998), đồng chí Vũ Thị Tuyết Liên được bầu làm Chủ tịch Công đoàn trường, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn được bầu làm Phó Chủ tịch công đoàn trường.

1.2. Kết quả công tác:

          Trong giai đoạn 1995-1999, Công đoàn Đại học Sư phạm Hà Nội đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội:        

- Là một đơn vị đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng và phát triển Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội trong những ngày đầu mới thành lập.

- Làm nòng cốt trong nhiều hoạt động của Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội

          - Mở rộng mối quan hệ hợp tác, học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn với các công đoàn thành viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội, với 34 công đoàn các trường đại học và cao đẳng ở Hà Nội, với một số công đoàn đại học vùng và nước ngoài.

Công đoàn Đại học Sư phạm Hà Nội đã được LĐLĐ Hà Nội trao Cờ thi đua trong năm học 1995 - 1996. Bước sang năm 1997, Công đoàn Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong 4 công đoàn đại học đầu tiên của ngành Giáo dục đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

1. Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong giai đoạn 1999 - 2004

Trước thực tiễn phát triển của đất nước trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi ngành Giáo dục - Đào tạo phải có nhiều đổi mới hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các trường đại học, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 201/1999/TTg ngày 12/10/1999, tách trường Đại học Sư phạm Hà Nội ra khỏi Đại học Quốc gia để xây dựng thành trường Đại học Sư phạm trọng điểm theo tinh thần Nghị quyết TW2, BCH TW Đảng khoá VIII. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bước sang một giai đoạn mới: giai đoạn xây dựng Đại học Sư phạm thành trường trọng điểm đầu ngành và dần dần ngang tầm với các trường trong khu vực và trên thế giới. Cũng trên cơ sở đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội có Quyết định tách Công đoàn Đại học Sư phạm Hà Nội ra khỏi Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ tháng 9/2004, theo Quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, một số trường Đại học trong toàn quốc sẽ không sinh hoạt với LĐLĐ địa phương mà chuyển về sinh hoạt trực tiếp tại Công đoàn Giáo dục Việt Nam như quy định trong Điều lệ Công đoàn. Vì vậy, cùng với 14 trường Đại học ở khu vực Hà Nội, Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội, là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

1.1. Các kỳ Đại hội:

- Đại hội Công đoàn trường lần thứ XI (nhiệm kỳ 1999- 2002) diễn ra vào ngày 6/1/1999.

          Tại Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XI (nhiệm kỳ 1999- 2002), đồng chí Nguyễn Văn Am được bầu làm Chủ tịch Công đoàn trường, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn trường.

 - Đại hội Công đoàn trường lần thứ XII (nhiệm kỳ 2002 - 2004) diễn ra vào ngày 12/1/2002.

Tại Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XII (nhiệm kỳ 2002 - 2004), đồng chí Nguyễn Văn Vận được bầu làm Chủ tịch Công đoàn trường, đồng chí Trần Thị Hồng Vân được bầu làm  Phó Chủ tịch Công đoàn trường.

1.2. Kết quả công tác:

Trong giai đoạn này, Công tác công đoàn tập trung vào các mặt công tác chủ yếu sau:

- Xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó, đoàn kết giữa cán bộ, công doàn viên, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực, phát huy quyền làm chủ, phấn đấu xây dựng Nhà trường Đại học Sư phạm trọng điểm và trường tiên tiến”.

- Tích cực đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phục vụ mục tiêu kinh tế - xã hội và giáo dục đào tạo của Nhà trường

- Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ đào tạo và đời sống, các hoạt động văn hóa, thể thao, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm xã hội, giữ vững an toàn vệ sinh lao động...góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên.

- Chú trọng đến công tác nữ, tổ chức nhiều hoạt động của nữ như: phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Mẹ Lao động giỏi, con học giỏi”, “Người tốt việc tốt”...

- Quan tâm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT, Ban Nữ công và tham gia xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Với những thành tích đã đạt được, Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước và của Công đoàn cấp trên trao tặng:

-  Huân chương Lao động Hạng Nhì (2001).

      - Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam cho tập thể nữ CBCC trường do Uỷ ban Quốc gia về Giải thưởng của TW Hội LHPN Việt Nam trao tặng (2004).

- Cờ của Tổng LĐLĐ Việt Nam (2003), Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam (2002, 2003, 2004).

- Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc (2001 đến 2004).

- Bằng khen của CĐGDVN cho Ban Nữ công Công đoàn trường (2003)

- Bằng khen của CĐGD Việt Nam  (2004).

- Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội (2002, 2003), Cờ thi đua của LĐLĐ thành phố Hà Nội (2004).
Publish: 24/07/2014 - Views: 943 - Lastest update: 24/07/2014 8:48:30 SA
Tin cùng chuyên mục