lịch sử truyền thống
Lịch sử công đoàn trường

Công đoàn trường đại học sư phạm hà nội thời kỳ 2005 đến nay

1.1. Các kỳ Đại hội:

- Đại hội Công đoàn trường lần thứ  XIII (nhiệm kỳ 2005 - 2007) được tổ chức ngày 10/3/2005.

Tại Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2005 - 2007), đồng chí Trần Thị Hồng Vân được bầu làm Chủ tịch Công đoàn trường, đồng chí Nguyễn Tân Ân, Trần Công Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch công đoàn trường.

- Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2008 – 2010) được tổ chức vào tháng 3/2008.

Tại Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2008 - 2010), đồng chí Nguyễn Văn Vận được bầu làm Chủ tịch Công đoàn trường, đồng chí Trần Công Thanh và Nguyễn Tân Ân tiếp tục làm Phó Chủ tịch Công đoàn trường.

- Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ XV (nhiệm kỳ 2011 - 2013) được tổ chức ngày 16/3/2011.

Tại Đại hội Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2011 – 2013), đồng chí Nguyễn Văn Vận tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn trường khóa XV, các đồng chí Trần Công Thanh, Trần Hạnh Mai được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn trường.

- Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2014 - 2019) được tổ chức ngày 20 /3/2014.

Tại Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2014 - 2019), đồng chí Nguyễn Nhật Tân được bầu làm Chủ tịch Công đoàn trường khóa XVI, các đồng chí Trần Công Thanh, Nguyễn Thị Thu Hoài được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn trường.

1.2. Kết quả công tác:

- Trong giai đoạn 2005 - 2016, Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội với truyền thống và bề dày kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn, luôn được Đảng uỷ Trường và Công đoàn cấp trên đánh giá cao và giao cho các trọng trách lớn.

- Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã thực sự là hạt nhân đoàn kết, thống nhất, tập hợp được đông đảo cán bộ, công đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, tích cực tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

- Công đoàn đã phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tuyên truyền vận động công đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành và xã hội. Công đoàn đã vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, tiêu biểu là cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào bị thiên tai lũ lụt...

- Công đoàn Trường đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, tham gia tích cực và đạt thành tích cao tại các cuộc thi, các liên hoan, hội diễn văn nghệ của ngành, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho cán bộ, công đoàn viên; phối hợp với chính quyền tham gia quản lý Nhà trường, tích cực hưởng ứng và động viên cán bộ công đoàn viên thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

- Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội là 1 trong 5 đơn vị dẫn đầu trên tổng số 45 trường Đại học, cao đẳng trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Với những thành tích đã đạt được, Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước và của Công đoàn cấp trên trao tặng:

-  Huân chương Lao động Hạng Nhất (2006)

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010.

- Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015 .

- Cờ Thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2007, 2010, 2014, 2016.

- Bằng khen của Bộ Giáo dục - Đào tạo cho các chuyên đề hoạt động:

+ Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2000 - 2005, 2010 - 2015.

+ Cuộc vận động  "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm" năm 2010.

+ Phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2005 - 2009.

+ Thi Tìm hiểu Luật Giáo dục năm 2007.

+ Tham gia Liên hoan Tiếng hát Giáo viên toàn quốc lần thứ II - năm 2011, lần thứ IV - năm 2016.

- Cờ thi đua của CĐGD Việt Nam năm 2005, 2011, 2012, 2015, Bằng khen của CĐGD Việt Nam  2005, 2006, 2008, 2009.

- Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội năm 2005, thành tích tham gia giải Bóng chuyền cúp Báo LĐTĐ 10 năm (1998 - 2007).

- Bằng khen của CĐGDVN cho Tập thể cán bộ nữ (2005).

- Nhiều bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, CĐGDVN cho các chuyên đề hoạt động công đoàn.

- Đạt danh hiệu: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc các năm học: 2005 -2006, 2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016.

- Nhiều tập thể công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc và các cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và CĐGD Việt Nam về thành tích hoạt động công đoàn, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn.

Publish: 25/07/2014 - Views: 1005 - Lastest update: 27/09/2016 9:55:54 CH
Tin cùng chuyên mục