công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Quyết định công nhận danh hiệu và khen thưởng phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" năm học 2019 - 2020

Tải văn bản tại đây: 136_QD_CD.pdf  ,
                                    137_QD_CD..pdf
Publish: 14/10/2020 - Views: 217 - Lastest update: 14/10/2020 11:28:41 SA
Tin cùng chuyên mục