Tin tức - Sự kiện
Hoạt động công đoàn bộ phận

Công đoàn khoa Tâm lý Giáo dục với công tác phát triển Đảng viên

Công đoàn khoa Tâm lý - Giáo dục (TLGD), trường Đại học sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) là một tổ chức chính trị xã hội của cán bộ, viên chức đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của công đoàn Trường và Đảng bộ khoa TLGD. Sự lãnh đạo của Đảng bộ khoa đối với công đoàn khoa luôn có vai trò tiên quyết, quan trọng trong các hoạt động của công đoàn. Đồng thời, công đoàn khoa TLGD luôn phối hợp với Ban chủ nhiệm khoa động viên công đoàn viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trên cơ sở đó phát hiện, bồi dưỡng những công đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng góp phần xây dựng tổ chức Đảng luôn vững mạnh. Vì vậy mối quan hệ giữa Đảng bộ và công đoàn khoa TLGD trường ĐHSPHN luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau.

 

 

1.     Vài nét về Đảng bộ khoa Tâm lý-Giáo dục, trường ĐHSPHN

         Đảng bộ khoa TLGD là một trong những đảng bộ trực thuộc của Đảng bộ trường ĐHSP Hà Nội. Với truyền thống gần 50 năm xây dựng và phát triển,  Đảng bộ khoa TLGD luôn coi công tác xây dựng và phát triển đảng viên là nhiệm vụ chính trị sống còn của mình. Hiện nay khoa đã có hơn 85% cán bộ, giáo viên (CBGV) là đảng viên.

        Do đặc thù là khoa đào tạo bao gồm gồm cả sinh viên (SV), học viên thạc sĩ (HV) và nghiên cứu sinh (NCS). Nên số lượng đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ khoa ngoài cán bộ (CB), giảng viên (GV) còn có không ít đảng viên sinh hoạt tạm thời. Số lượng đảng viên của Đảng bộ khoa hiện nay là 48 đảng viên, sinh hoạt tại 04 chi bộ: Lý luận dạy học; Lý luận giáo dục; Tâm lý đại cương và Tâm lý lứa tuổi và Sư phạm. Trong đó có 33 đảng viên là cán bộ, giảng viên của khoa TLGD và 15 đảng viên sinh hoạt tạm thời là sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại khoa.

        Đảng bộ luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên. Vì vậy, trong nhiệm kì vừa qua (2012 – 2015), đảng bộ TLGD đã kết nạp được 22 quần chúng vào đảng, trong đó có 07 CBGV và 15 SV.

2.     Công đoàn khoa Tâm lý - Giáo dục với công tác xây dựng, phát triển Đảng

       Để đạt được những kết quả phát triển đội ngũ Đảng viên vững mạnh nêu trên, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ khoa, công đoàn trường ĐHSPHN, công đoàn khoa TLGD có một số kinh nghiệm xin được chia sẻ về công tác xây dựng phát triển đảng viên như sau:

Những yếu tố thuận lợi trong công tác xây dựng, phát triển đảng viên của khoa TLGD

 Với tính chất là khoa nghiệp vụ của trường ĐHSPHN nên các công đoàn viên khoa TLGD đều ý thức được trách nhiệm của mình là luôn nỗ lực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp nhằm đáp ứng sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay. Vì vậy được đứng trong hàng ngũ của Đảng là mục tiêu phấn đấu của mỗi công đoàn viên khoa TLGD.

-  Đảng bộ khoa TLGD luôn quan tâm, sát sao tới các hoạt động của công đoàn như: lãnh đạo công đoàn cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào kế hoạch công tác của Công đoàn khoa. Kế hoạch hoạt động của công đoàn thể hiện nội dung quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ trên tất cả các mặt hoạt động của công đoàn; Đảng bộ với hoạt động công đoàn luôn thể hiện sự chỉ đạo kịp thời các hoạt động của công đoàn từng tháng, từng quý. Trong các buổi sinh hoạt của chi bộ, Đảng bộ hàng tháng đều có nội dung kiểm điểm các hoạt động của công đoàn. Đảng bộ lãnh đạo Công đoàn khoa hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên, thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức.

- Sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn với Ban chủ nhiệm khoa và các Trưởng Bộ môn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các công đoàn viên thực hiện tốt các hoạt hiếu hỉ, thăm hỏi khi ốm đau, tổ chức các ngày lễ, tết, du xuân, nghỉ mát ... tạo không khí đoàn kết , vui tươi nơi làm việc và thể hiện sự quan tâm, gắn bó, chia sẻ giúp cho cán bộ, giảng viên có thêm động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Đảng bộ, chị bộ của khoa TLGD luôn có kế hoạch phát triển đảng viên trong từng kỳ, từng năm học. Đồng thời quy trình tiến hành kết nạp Đảng viên mới được thực hiện theo đúng điều lệ Đảng đã qui định. Do vậy mọi công đoàn viên đều có thể chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu cho mình. Chẳng hạn:

+ Lấy ý kiến từ tập thể xem quần chúng đó có xứng đáng được đưa vào đối tượng theo dõi kết nạp đảng hay không.

+ Tạo điều kiện cho quần chúng đó đi học lớp bồi dưỡng nhận thức: như Đoàn viên ưu tú và Cảm tình Đảng.

+ Sau khi đã đủ các điều kiện tiên quyết, chi bộ hướng dẫn quần chúng khai lí lịch để làm thủ tục kết nạp đảng (đối với sinh viên việc này được làm vào khoảng cuối năm thứ 3 đầu năm thứ tư)

-  Vai trò của công đoàn khoa TLGD với công tác xây dựng, phát triển đảng viên

Ban chấp hành công đoàn khoa TLGD luôn ý thức được nhiệm vụ của mình là: động viên công đoàn viên trong công tác, rèn luyện phấn đấu vì sự phát triển của khoa, của trường. Đồng thời qua đó phát hiện, giới thiệu những công đoàn viên ưu tú cho Đảng là nhiệm vụ quan trọng của công đoàn khoa.

- Các hoạt động chuyên môn, công tác đảng và công đoàn luôn có sự thống nhất gắn kết chặt chẽ với nhau. Vai trò của công đoàn luôn đi cùng trong mọi hoạt động của khoa, trường như: Công đoàn tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của khoa, Bộ môn; luôn động viên công đoàn viên tích cực tham gia tích cực các hoạt động chuyên môn, nghiên cứu, tự bồi dưỡng đồng thời động viên công đoàn viên thực hiện đúng thời hạn và có chất lượng kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học và tự bồi dưỡng. Vì vậy, khoa TLGD trong những năm vừa qua luôn đạt được những thành tích cao trong đào tạo và nghiên cứu khoa học...

- Công đoàn khoa luôn phối hợp chặt chẽ cùng Ban chủ nhiệm khoa thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, động viên công đoàn viên thực hiện tốt qui chế, qui định của khoa, của trường.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, công đoàn luôn trú trọng công tác tuyên truyền vận động công đoàn viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhất là quy định, yêu cầu mới của trường, khoa nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên về chủ trương đường lối đổi mới giáo dục và đào tạo, thường xuyên nghe thời sự trong và ngoài nước để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Công đoàn luôn quan tâm tới xây dựng tinh thần đoàn kết trong khoa, quan tâm công tác phát triển Đảng, góp ý cho chi bộ, Đảng bộ với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ vững mạnh.

- Công đoàn khoa TLGD luôn quan tâm đến quá trình công tác, học tập của các thành viên trong khoa để tìm ra những quần chúng tích cực, tạo động lực cho họ phấn đấu đứng trong hàng ngũ của đảng.

       Với đối tượng là sinh viên, Liên chi đoàn – Hội sinh viên luôn đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các em sinh viên, định hướng hoạt động học tập và rèn luyện cho các em đồng thời chi bộ làm tốt công tác giáo dục tư tưởng thông qua giáo viên chủ nhiệm lớp để sinh viên có định hướng phấn đấu ngay bắt đầu từ năm thứ 2 nhằm tạo nguồn phát triển và bồi dưỡng cho Đảng.

      Đối với CBGV, qua kết quả của quá trình công tác, thông tin về kế hoạch phát triển đảng viên từ đầu năm học, quần chúng có hướng phấn đấu trong những năm học tiếp theo.

Các công đoàn viên là đảng viên được phân công giúp đỡ đảng viên mới luôn theo dõi sát sao quá trình phấn đấu của các quần chúng và có sự giúp đỡ kịp thời những lúc họ gặp khó khăn hoặc định hướng tư tưởng cho họ. Việc này thường tiến hành trong khoảng 1 năm. Những quần chúng nằm trong đối tượng kết nạp đảng sau quá trình bồi dưỡng giúp đỡ có kết quả tốt sẽ được chi bộ cho làm thủ tục xét kết nạp đảng.

        Tóm lại: Sự phát triển của các đơn vị khoa, trường là kết quả sự nỗ lực của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công đoàn trường ĐHSPHN mà trực tiếp là Đảng bộ khoa TLGD, công đoàn khoaTLGD luôn phối hợp chặt chẽ với Ban chủ nhiệm khoa, Các Bộ môn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên động viên toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên sinh viên phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó có nhiệm vụ phát hiện giới thiệu cho Đảng những công đoàn viên ưu tú trên cơ sở đó xây dựng Đảng Bộ khoa, trường ĐHSP trở thành Đảng bộ vững mạnh xuất sắc. 

Publish: 24/03/2015 - Views: 1181 - Lastest update: 24/03/2015 11:00:58 SA
Tin cùng chuyên mục