Tin tức - Sự kiện
Hoạt động công đoàn trường

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường ĐHSP Hà Nội năm học 2017 - 2018

Ngày 2/11/2017, Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức Trường ĐHSP Hà Nội năm học 2017 - 2018 đã diễn ra tại Hội trường K1. Tham dự hội nghị có 193 đại biểu trong đó có 8 đại biểu đương nhiên và 185 đại biểu được bầu từ Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị trong toàn Trường.

Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 5 đồng chí:

  1. GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng;
  2. PGS.TS  Đặng Xuân Thư - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng;
  3. ThS Nguyễn Nhật Tân - Chủ tịch Công đoàn trường;
  4. PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà -Trưởng khoa Hóa học;
  5. TS Trần Thanh Huyền - Phó Trưởng khoa Sinh học;

và đoàn thư ký gồm 2 đồng chí:

  1. TS Đinh Minh Hằng -  Khoa Ngữ văn;
  2. ThS Bùi Thị Hà Giang -  khoa Vật lý.

Hội nghị đã nghe GS. TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm học 2016 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ  năm học 2017 - 2018 của Nhà trường. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành tích và tồn tại về các mặt hoạt động trong năm học 2016 - 2017 và đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp của Nhà trường trong năm học 2017 - 2018, trong đó nhấn mạnh một số nội dung sau: xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại; đổi mới chương trình đào tạo; cải tổ công tác tổ chức của nhà trường, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của tình hình mới;...

Tiếp theo, Hội nghị  nghe ThS Nguyễn Nhật Tân - Chủ tịch Công đoàn Trường trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp từ hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị trong toàn trường; PGS.TS Phanh Thanh Long - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trình bày báo cáo công tác thi đua năm học 2016 - 2017 và phát động thi đua năm học 2017 - 2018; ThS Khuất Tuệ Minh - Kế toán trưởng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính báo cáo tình hình thu chi các nguồn quỹ phúc lợi; TS Tiêu Mỹ Hồng – Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo của Ban .Thanh tra Nhân dân; PGS. TS Bùi Minh Hồng – Trưởng ban Thanh tra giáo dục trình bày Báo cáo của Ban Thanh tra Giáo dục.

Sau phần tham luận của các đại biểu đại diện các đơn vị, Đoàn chủ tịch và lãnh đạo các phòng chức năng đã trực tiếp giải đáp các ý kiến của các đại biểu, ghi nhận những đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu để triển khai trên các mặt hoạt động của Nhà trường trong năm học 2017-2018.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức Trường ĐHSP Hà Nội năm học 2017 - 2018 với 100% đại biểu biểu quyết nhất trí trong không khí đoàn kết, thống nhất.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị cán bộ viên chức Trường ĐHSP Hà Nội năm học 2017 – 2018.  Ảnh: Lê Linh

GS.TS Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm học 2016 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ  năm học 2017 - 2018 của Nhà trường.  Ảnh: Lê Linh

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ viên chức Trường ĐHSP Hà Nội năm học 2017 – 2018.  Ảnh: Lê Linh

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị cán bộ viên chức Trường ĐHSP Hà Nội năm học 2017 – 2018.  Ảnh: Lê Linh

 

Phòng CTCT - HSSV

 

Publish: 06/11/2017 - Views: 542 - Lastest update: 08/11/2017 2:04:22 CH
Tin cùng chuyên mục