Tin tức - Sự kiện
Hoạt động công đoàn trường

Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2014 - 2019

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn giáo dục các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đảng ủy trường ĐHSP Hà Nội, hôm nay BCH Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội khóa XVI tổ chức Hội nghị công đoàn giữa nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đến  dự Hội nghị có TS Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đ/c Trần Mạnh Thắng - Trưởng ban Tổ chức CĐGD Việt Nam, đ/c Trần Văn Hùng - Chánh Văn phòng CĐGD Việt Nam và các đồng chí chuyên viên các ban của CDDGD Việt Nam.

Về phía trường Đại học Sư phạm Hà Nội, có PGS.TS Đặng Xuân Thư - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Th.S Nguyễn Nhật Tân - Chủ tịch Công đoàn Trường, TS Trần Hạnh Mai - Ủy viên BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, TS Nguyễn Văn Thỏa - Bí thư đoàn Trường các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn Trường, ủy viên các ban công tác, Ban TTND Trường, Chủ tịch CĐBP, ủy viên BCH Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng, tổ phó Công đoàn trực thuộc và công đoàn viên tiêu biểu đến từ 50 đơn vị trong toàn trường.

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết công tác công đoàn giữa nhiệm kỳ của BCH Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội khóa XVI do đồng chí Nguyễn Nhật Tân - Chủ tịch Công đoàn Trường trình bày, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cá nhân, đơn vị cho Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV tại Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Dự thảo Điều lệ Công đoàn sửa đổi, bổ sung.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã phát biểu ý kiến, thảo luận các vấn đề hoạt động của tổ chức Công đoàn Trường.

Thay mặt Công đoàn Giáo dục Việt Nam, TS Vũ Minh Đức đã đánh giá cao vai trò của Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội trong việc tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động công đoàn chất lượng, hiệu quả, thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia. Đồng chí nhấn mạnh, việc thay đổi phương thức hoạt động công đoàn, sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết trung ương 6 khóa XII của Đảng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng chí cũng tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, xác đáng của các cá nhân và tập thể của Trường ĐHSP Hà Nội cho các văn bản Đại hội Công đoàn cấp trên, đặc biệt là những góp ý cho Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam tại Đại hội XV sắp tới.

Hội nghị đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV gồm 3 đồng chí, thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối nhiệm kỳ là:

2.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ

- Tích cực phối hợp với Chính quyền khai thác, tăng thêm nguồn thu của Trường; xây dựng, quản lý và sử dụng hợp lí quỹ phúc lợi ... nhằm nâng cao thu nhập cho CBNGNLĐ, đặc biệt là cán bộ, công đoàn viên trẻ.

- Quan tâm và phản ánh kịp thời những thắc mắc, ý kiến của CB,VC về chế độ, chính sách với lãnh đạo trường để giải quyết nguyện vọng chính đáng của người lao động.

- Tích cực tham gia công tác xây dựng đời sống văn hóa trường học, tổ chức tốt các phong trào văn hoá, thể thao nhằm  nâng cao mức độ hưởng thụ văn hoá tinh thần cho CBNGNLĐ.

- Đẩy mạnh việc thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; phối hợp chặt chẽ với Chính quyền thăm hỏi cán bộ, nhà giáo, người lao động khi gặp hoàn cảnh khó khăn, ốm đau hoặc gia đình có việc hiếu.

2.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong Trường

- Phối hợp với chính quyền tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng CBNGNLĐ nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, viên chức, nhà giáo và người lao động.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, tích cực phối hợp với chính quyền và các đoàn thể trong trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân dịp các ngày lễ lớn, các ngày kỉ niệm của đất nước và của Trường bằng các hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhằm giữ vững sự ổn định và phát triển trong Trường.

2.3. Đổi mới công tác thi đua, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn các cấp và Trường phát động, tập trung vào phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”mà trọng tâm là thực hiện tốt Quy định về đạo đức nhà giáo, góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thi đua dạy tốt, phục vụ tốt, quản lí tốt; hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và các hoạt động từ thiện khác.

          - Phối hợp với Chính quyền nghiên cứu, cụ thể hoá nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo công tác thi đua đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của Trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Trường và của ngành Giáo dục.

2.4. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp cho CBNGNLĐ, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

- Tham gia xây dựng và đề xuất các chế độ, chính sách nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực CBNGNLĐ đạt chuẩn về quản lí, trình độ đào tạo, năng lực nghề nghiệp.

- Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn, kĩ năng mềm cho CBNGNLĐ.

- Động viên, khuyến khích các CĐBP tổ chức các sinh hoạt chuyên môn, giao lưu học thuật, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của CBNGNLĐ.

2.5. Thực hiện tốt công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

- Tăng cường phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Trường trong việc tổ chức, vận động nữ CBNGNLĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp và năng lực quản lý theo hướng đảm bảo“chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế”; tạo điều kiện thuận lợi cho nữ CBNGNLĐ, học tập, nghiên cứu khoa học phù hợp với sức khoẻ, hoàn cảnh gia đình và môi trường làm việc.

- Lựa chọn nội dung thiết thực và hình thức phù hợp để tổ chức các hoạt động nhân dịp kỉ niệm các ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động Vì trẻ em, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tháng Dân số, Ngày Dân số Việt Nam, Ngày Dân số Thế giới…

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc các cháu thiếu nhi con CBNGNLĐ trong toàn trường nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu…; thăm hỏi, tặng quà cho các cháu khuyết tật, mồ côi, những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong điều kiện có thể.

2.6. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn theo hướng “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hiệu quả”, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

- Sắp xếp lại các CĐBP, Tổ CĐTT theo hướng giảm đầu mối, phát huy nguồn lực, đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hóa hình thức hoạt động công đoàn; mở lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thanh tra nhân dân các cấp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, nhiệt tình và có kinh nghiệm hoạt động công tác công đoàn.

- Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn.

- Nâng cao chất lượng các kì hội nghị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Trường.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lí tài chính trong hoạt động công đoàn.

- Tuyên truyền vận động nhà giáo và người lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ các cấp vững mạnh. Tích cực giới thiệu các công đoàn viên ưu tú để Đảng bộ Trường bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng.

 Một số hình ảnh:

Đại biểu Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các đại biểu tham dự Hội nghị


TS Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

TS Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoán cho PGS.TS Đặng Xuân Thư - Bí thư Đảng ủy trường 


Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Văn phòng Công đoàn Trường


 

 

Publish: 09/12/2017 - Views: 411 - Lastest update: 11/12/2017 8:47:55 SA
Tin cùng chuyên mục