Tin tức - Sự kiện
Hoạt động công đoàn trường

Hội nghị tập huấn Thanh tra Nhân dân năm 2018

Ngày 6/4/2018, BCH Công đoàn Trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Thanh tra Nhân dân. Tới dự Hội nghị tập huấn có các đồng chí là ủy viên BCH Công đoàn Trường, ủy viên Ban Thanh tra Nhân dân Trường, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng Công đoàn trực thuộc, Tổ Thanh tra Nhân dân các CĐBP, BCH Công đoàn, Ban TTND phân hiệu Hà Nam.

Báo cáo viên Nguyễn Thanh Tùng - Phó trưởng phòng Thanh tra, Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân Bộ Giáo dục - Đào tạo đã cung cấp các kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành Giáo dục.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BCH Công đoàn Trường, Ban Thanh tra Nhân dân Trường và Tổ Thanh tra Nhân dân các đơn vị trên nguyên tắc làm việc khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời, lấy giám sát, ngăn ngừa là chủ yếu. Trong nhiều năm qua, Ban Thanh tra Nhân dân Trường đã thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát hoạt động, tích cực chủ động nắm bắt, xử lý thông tin, giải quyết các vấn đề nảy sinh một cách kịp thời, hiệu quả, góp phần vào việc điều hành, quản lý Nhà trường theo đúng Luật Giáo dục và Điều lệ Trường Đại học, giữ vững sự ổn định trong nhà trường. Việc tập huấn công tác Thanh tra Nhân dân thường xuyên đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động đối với đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra tại các đơn vị trong toàn trường.

 Một số hình ảnh: 


 

Văn phòng Công đoàn Trường

Publish: 09/04/2018 - Views: 175 - Lastest update: 12/04/2018 8:27:05 SA
Tin cùng chuyên mục