Tin tức - Sự kiện
Hoạt động công đoàn trường

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - “Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm học 2017 - 2018”

Trong những năm qua, Công đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã thực sự là hạt nhân đoàn kết, thống nhất, tập hợp được đông đảo cán bộ, công đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, tích cực tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Năm học 2017 - 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của ngành: Đại hội Đại biểu Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp trong bối cảnh cả nước đang triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (đặc biệt là Nghị quyết 18/NQ-TW “Một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19/NQ-TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”); Ngành GD-ĐT đang đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Công đoàn Giáo dục dục Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Trường đã phối hợp với chặt chẽ với Chính quyền trong việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công đoàn viên; Tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết của Công đoàn các cấp, tuyên truyền trên các website của trường, Công đoàn trường và Công đoàn ngành về các ngày kỷ niệm lớn, các hoạt động phong trào; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn ngành phát động; Tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao; Tham gia tích cực với chính quyền chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và lao động trong toàn trường; Chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động nữ công, xây dựng tổ chức công đoàn và tham gia xây dựng Đảng; tham gia công tác từ thiện, hỗ trợ giáo dục miền núi.

Những thành tích xuất sắc, nổi bật của Công đoàn Trường trong năm học 2017 - 2018 đã được ghi nhận trên các lĩnh vực công tác sau đây:

      1. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật

- Công đoàn Trường phối hợp với Chính quyền thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công đoàn viên; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước”, thực hiện tốt 6 chương trình hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam trong nhiệm kỳ 2013 - 2018;

+ Tuyên truyền trên website chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Thủ đô, của Ngành và của Trường; tuyên truyền chào mừng Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV; tuyên truyền về đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW, Nghị quyết Hội nghị 01/NQ-ĐU của Đảng ủy Trường về công tác cán bộ; Quyết định số 705/QĐ-TTg, ngày 25/5/2017 về chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT, ngày 28/9/2017 về tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”, chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng về công tác phụ nữ trong tình hình mới, Nghị quyết của BCHTW Đảng khóa XII về công tác dân số” và các văn bản liên quan đến chế độ chính sách của người lao động …; Thực hiện nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của nhà trường, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

+ Tuyên truyền các chuyên đề xã hội như: Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN, Giờ trái đất, Hiến máu nhân đạo, phòng chống HIV/AIDS, bình đẳng giới và tháng hành động vì trẻ em, ngăn chặn hoạt động truyền đạo trái phép của Hội thánh Đức chúa Trời …

+ Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa nơi công sở; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn, tri ân các thế hệ đi trước nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12.

- Phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn tại tỉnh Yên Bái; Thăm hỏi và tặng quà 02 trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành - Bắc Ninh và Kim Bảng - Hà Nam (tặng 5.000.000đ/đơn vị); tổ chức tặng quà cho NGNLĐ là cựu quân nhân, bộ đội, TNXP nhân dịp ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12.

- Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023; Lấy ý kiến góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, góp ý văn kiện Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Dự thảo hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thâm niên nhà giáo.

 - Tổ chức cuộc thi Viết về tấm gương nhà giáo, thi vẽ tranh cổ động…

- Thường xuyên cập nhật, đưa tin tức hoạt động của Công đoàn Ngành, Công đoàn Trường và Công đoàn các đơn vị lên trang web của Công đoàn; gửi bài viết đăng báo và website CĐGD Việt Nam.

* Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao

Trong năm học, Công đoàn Trường đã tổ chức tốt phong trào văn nghệ, thể thao:

- Duy trì sinh hoạt CLB Bóng đá cán bộ, CLB Cầu lông, Bóng bàn.

- Tổ chức Giải Cầu lông - Bóng bàn truyền thống lần thứ XVIII, Giải Cờ vua - Cờ tướng lần thứ IV, thu hút khoảng 800 lượt công đoàn viên tham gia; giao hữu bóng đá với Lưu học sinh Lào nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào.

+ Tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Đăng cai tổ chức Liên hoan văn nghệ cụm phía Bắc, khối thi đua số 3 (tháng 4/2018).

+ Cử cán bộ và sinh viên tham gia đội nghi thức chào mừng Đại hội.

+ Tham gia triển lãm Nhà giáo sáng tạo, triển lãm ảnh và trưng bày sản phẩm sáng tạo tại Đại hội.

2. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGLĐ

- Công đoàn đã bảo vệ toàn diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và lao động trong toàn trường, tham gia tích cực xây dựng nguồn phúc lợi cho tập thể; phân phối công khai, công bằng, tạo niềm tin và phấn khởi trong CBNGLĐ nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục và đào tạo: Tham gia giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống của CBNGLĐ: bảo đảm các chế độ chính sách của cán bộ như: tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi của nhà trường; mua bảo hiểm thân thể cho cán bộ (79.760.000 đồng); tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ (671 người, với số tiền: 491.765.000 đồng); làm tốt công tác thăm hỏi, hiếu hỉ; hỗ trợ, thăm hỏi 19 cán bộ, công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh nặng với tổng số tiền: 28.000.000 đồng.

- Kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động định kì ở các đơn vị trong trường; giải quyết chế độ, chính sách cho CBNGNLĐ làm việc ở các khoa đặc thù như Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất, giáo viên hướng dẫn thực hành thí nghiệm tiếp xúc với hóa chất độc hại tại khoa Sinh học, Vật lí, Hóa học...

            3. Công tác chuyên môn, thi đua và tham gia quản lý

Công đoàn Trường tiếp tục triển khai chương trình “Nâng cao trình độ, năng lực nghề nghiệp của CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam” nhằm đưa hoạt động công đoàn theo kịp với sự vận động, thay đổi trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt công tác phối hợp tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, góp phần ổn định và phát triển Nhà trường.

- Phối hợp với Chính quyền chỉ đạo và tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2017 - 2018.

- Tham gia có hiệu quả vào công tác tạo nguồn, bồi dưỡng tuyển dụng, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ trong Nhà trường; Tích cực động viên cán bộ, giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học. Trong năm học có: 117 đề tài NCKH, 23 người được cử đi học Tiến sĩ, 02 người tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp, 171 người tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn; có 30 nhà giáo được phong học hàm Phó Giáo sư.

 - Tổ chức tọa đàm chuyên môn cho các khoa khoa học xã hội với chủ đề “Biến đổi văn hóa - từ lý thuyết đến thực tiễn”.

- Triển khai tích cực và có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Bộ, ngành: phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Người tốt, việc tốt”, “Dạy tốt, học tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, cụ thể hóa các nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo” vào các hoạt động của Nhà trường; Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) với chủ đề năm học “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; Sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo giai đoạn 2012 - 2017, có 02 báo cáo tham luận gửi CĐGD Việt Nam, 01 cán bộ được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

            4. Công tác xã hội, từ thiện   

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức hỗ trợ giáo dục miền núi, giúp học sinh và giáo viên vùng khó khăn và các hoạt động từ thiện.

- Tháng 9/2017, Trường trích 01 ngày lương để tiếp tục hỗ trợ công tác này, với tổng số tiền là: 411.342.464đ.

- Công đoàn Trường đã thực hiện hỗ trợ ngành Giáo dục Tỉnh Hòa Bình theo sự phân công của CĐGD Việt Nam: 70.000.000đ; Ủng hộ đồng bào miền Trung bão lụt: 50.000.000đ; Phát động “Tuần lễ hành động Vì trẻ em Lai Châu”, quyên góp được 99 thùng quần áo cũ và mới gửi tặng học sinh nghèo Lai Châu, ủng hộ từ thiện, hỗ trợ cho các hội người mù, trẻ em tàn tật, khó khăn...: 10.200.000đ

            5. Công tác nữ công

- Ban Nữ công Công đoàn Trường luôn bám sát kế hoạch công tác và triển khai các phong trào, chương trình công tác nữ công, các hoạt động mang đặc thù giới; Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, tham mưu cho BCHCĐ trường và lãnh đạo trường các chế độ, chính sách, cơ chế đặc thù đối với nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong giảng dạy và NCKH nhằm phát triển đội ngũ nữ nhà giáo, cán bộ quản lý.

- Tuyên truyền về thực hiện Bình đẳng giới, thực hiện công tác DSKHHGĐ, tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trên website của Công đoàn Trường.

- Tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018) và tọa đàm “Phụ nữ thời 4.0”; Tổ chức cuộc thi “Rạng rỡ sắc xuân” với chủ đề “Áo dài Việt” nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 - 3.

- Tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc các cháu thiếu niên nhi đồng là con cán bộ, viên chức trong trường: tổ chức tặng quà cho các cháu nhân ngày Tết Thiếu Nhi, Tết Trung thu, các cháu học sinh giỏi... (trong năm học vừa qua có 1.257 lượt cháu được tặng quà và 720 cháu được khen thưởng thành tích xuất sắc trong học tập).

- Phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, viên chức, nhà giáo và người lao động tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu, triển khai đăng ký thi đua và tổng kết đánh giá. Sơ kết phong trào“Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2017 - 2018, toàn trường có 755 nữ cán bộ, viên chức đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà, trong đó có 107 nữ được khen thưởng.

            5. Xây dựng công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng

- Công đoàn Trường đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Trong năm học đã tổ chức 01 hội nghị tập huấn thanh tra nhân dân và 01 hội nghị tập huấn công tác tuyên giá.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý đoàn viên trực tuyến.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm học; duy trì nề nếp sinh hoạt công đoàn; tổ chức bình xét, đánh giá, phân loại CĐBP, Tổ CĐ trực thuộc và danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc. Kết quả: 28 CĐBP, Tổ CĐ trực thuộc đạt vững mạnh xuất sắc, 24 CĐ đạt vững mạnh, 255 công đoàn viên đạt Công đoàn viên xuất sắc.

- Công đoàn Trường đã góp phần tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong năm học đã có 29 công đoàn viên được học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 22 công đoàn viên được kết nạp Đảng.

- Hoạt động kiểm tra của công đoàn được tiến hành thường xuyên; Trong năm học đã tổ chức kiểm tra Điều lệ Công đoàn của 10 đơn vị.

Tại Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2017 - 2018 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam diễn ra ngày 24/7/2018 tại thành phố Quy Nhơn, Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội là một trong những đơn vị được xếp loại vững mạnh với 99,8 điểm, dẫn đầu khối thi đua số 3, được nhận Cờ thi đua “Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm học 2017 - 2018” của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn cấp trên:

1. Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam:

- Công đoàn Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

- Đ/c Trần Công Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường

- Đ/c Nguyễn Quốc Huy - Đoàn viên công đoàn khoa Vật lý

2. Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam:

Tập thể:         

1. Công đoàn Khoa Tiếng Anh

2. Công đoàn Khoa Giáo dục Mầm non

3. Công đoàn Khoa Quản lý Giáo dục

            4. Công đoàn Khoa Triết học

5. Công đoàn Phòng Quản trị

6. Công đoàn Ban Quản lý Ký túc xá

Cá nhân:       

1.     Đ/c Nguyễn Văn Trào - Thường vụ Đảng ủy Trường, Phó Hiệu trưởng

2.     Đ/c Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Trường

3.     Đ/c Trương Thị Thúy Nga - UVBCHCĐ trường, CTCĐ phòng TCCB

4.     Đ/c Đỗ Thị Phi Nga - UVBCHCĐ trường, Phó ban Nữ công Công đoàn Trường, CTCĐ khoa Tiếng Anh

5.     Đ/c Vũ Lệ Hoa - UV UBKTCĐ trường, CTCĐ khoa TLGD học

6.     Đ/c Tống Thị Mơ - Phó ban Nữ công CĐ Trường, UVBCHCĐ khoa Sinh học

 Phát huy thành tích đã đạt được, tập thể CBNGNLĐ trường ĐHSP Hà Nội quyết tâm đoàn kết nhất trí, phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội giữ vững vị trí là Công đoàn cơ sở vững mạnh trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

                                                                                                                                                                                                                                      Văn phòng Công đoàn Trường

Publish: 27/07/2018 - Views: 620 - Lastest update: 31/07/2018 9:28:56 SA
Tin cùng chuyên mục