Tin tức - Sự kiện
Hoạt động công đoàn trường

Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thành công tốt đẹp

Sáng nay, ngày 31/05/2019, Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi.

Đại hội vinh dự được đón các đại biểu đến dự và chúc mừng Đại hội:

Về phía Công đoàn Giáo dục Việt Nam có TS Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban công tác của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Về phía Trường ĐHSP Hà Nội có GS.TS. Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Đặng Xuân Thư  - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; GS.TS. Đỗ Việt Hùng - Chủ tịch Hội Đồng trường; PGS.TS. Nguyễn Văn Trào - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ - Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Trường, TS Nguyễn Văn Thỏa - Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường.

Đại hội cũng vinh dự được đón các đại biểu nguyên là Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội qua các thời kỳ, đại  diện Cụm thi đua số 3 - Công đoàn Giáo duc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các đại biểu đại diện cho toàn thể cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) trong toàn Trường. 

Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm 05 thành viên và nhận được sự nhất trí cao của Đại hội. Các nội dung liên quan đến chương trình, quy chế tiến hành Đại hội được các Ban công tác trình bày ngắn gọn, rõ ràng, trang trọng.

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Nhật Tân - Chủ tịch Công đoàn Trường nhiệm kì 2014 - 2019 trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Sư  phạm Hà Nội. Báo cáo gồm 2 nội dung chính: Tình hình cán bộ, nhà giáo, người lao động và kết quả hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp hoạt động của Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.  Ở mỗi nội dung, báo cáo đã trình bày rất rõ ràng, chi tiết, vừa bao quát được hoạt động Công đoàn trên tất cả các mặt công tác, vừa nêu bật được những tính chất đặc thù của công tác công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội; đồng thời nêu lên những mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng hành động, giải pháp hoạt động vừa bao quát, vừa cụ thể cho nhiệm kỳ tới. Bản báo cáo đã nhận được ý kiến đồng thuận cao từ phía Đại hội.

Đại hội cũng đã thảo luận sôi nổi về các chương trình hành động, các sáng kiến, các kế hoạch, đề xuất cho nhiệm kỳ công tác mới nhằm xây dựng và nâng cao hơn nữa uy tín và chất lượng của hoạt động Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội thông qua các tham luận được trình bày tại đại hội: Tham luận “Nâng cao hiệu quả công tác công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBNGNLĐ trong tình hình mới” của Đồng chí Tiêu Thị Mỹ Hồng - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch Công đoàn Khoa Lý luận Chính trị - Giáo dục Công dân, tham luận “Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội với việc đổi mới công tác chuyên môn góp phần phát triển năng lực nghề nghiệp cho CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” của đồng chí Phạm Thị Kim Anh - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường Công đoàn Trường, Chủ tịch Công đoàn Viện Nghiên cứu Sư phạm; Tham luận về "Đẩy mạnh các họat động văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CBNGNLĐ " của đồng chí Lê Hải Đăng - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường Công đoàn Trường, Chủ tịch Công đoàn Khoa Hóa học… Nhìn chung, các ý kiến tham luận tại Đại hội đều tập trung vào việc nâng cao năng lực chuyên môn, nhận thức chính trị của CBNGNLĐ theo hướng gắn với thực tiễn; đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó lấy việc làm tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CBNGNLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi.

PGS.TS Đặng Xuân Thư - Bí thư Đảng ủy Trường ĐHSP Hà Nội đã có bài phát biểu rất tâm huyết tại Đại hội. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội Nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, phát triển Nhà trường. Bên cạnh việc ghi nhận những đóng góp to lớn của Công đoàn Trường trong việc xây dựng môi trường sư phạm  dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong Trường, khẳng định sẽ luôn sát cánh ủng hộ Công đoàn Trường trong mọi hoạt động, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng bày tỏ mong muốn Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội phải đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cho CBNGNLĐ, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền, vận động động CBNGNLĐ nâng cao năng lực chuyên môn, tích cực tham gia vào các công tác triển khai đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW: triển khai đổi mới mô hình và chương trình đào tạo của Trường, tham gia viết sách giáo khoa cho chương trình giáo dục phổ thông mới; biên soạn các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp học; tham gia bồi dưỡng giáo viên các cấp học.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã khẳng định những đóng góp tích cực của Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội đối với các hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trân trọng biểu dương, ghi nhận kết quả công tác trên các mặt của Công đoàn Trường khóa XVI, cảm ơn những hỗ trợ, đóng góp của Công đoàn Trường với các hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị Công đoàn Trường cần thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, phân tích nguyên nhân và có những giải pháp hữu hiệu để khắc phục hạn chế, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển Trường ĐHSP Hà Nội và công cuộc đổi mới giáo dục. 

Trong bối cảnh Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục Đại học chính thức có hiệu lực, việc sửa đổi Luật Viên chức, Luật Lao động sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới CBNGNLĐ của ngành cũng như quan hệ lao động trong các Trường khi chuyển sang cơ chế tự chủ, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam mong muốn các hoạt động Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội cần quán triệt và cụ thể hóa tập trung vào các vấn đề chính như: Đổi mới có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBNGNLĐ và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong tiến trình đổi mới; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là công đoàn bộ phận, chú ý công tác chăm lo quyền lợi chính trị đi đôi với quyền lợi vật chất, tinh thần của người lao động; tiếp tục củng cố, sắp xếp tổ chức của Công đoàn Trường, phát huy tính sáng tạo, tiếp thu ý kiến đoàn viên, tranh thủ sự lãnh đạo và hỗ trợ của các cấp ủy Đảng; xây dựng tập thể Ban chấp hành Công đoàn Trường thực sự đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết; tích cực tham gia và hỗ trợ hiệu quả đối với các hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Phần Bầu cử Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội khóa XVII, Nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được tiến hành công khai, tập trung, dân chủ, chính xác. Sau thời gian làm việc tập trung, hiệu quả của Ban bầu cử, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 15 đồng chí. Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả, Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã truyền thông điệp kêu gọi toàn thể CBNGNLĐ Trường ĐHSP Hà Nội phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hoàn thành tốt các chương trình công tác đề ra trong nhiệm kỳ, xây dựng Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lá cờ đầu trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng hành cùng với Trường phát huy vai trò, vị thế của Trường ĐHSP Hà Nội trọng điểm, đầu ngành, tiên phong trong công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo.

Đại hội kết thúc trong không khí đoàn kết, phấn khởi và niềm vui, 03 tập thể và 11 cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, 18 cá nhân được nhận Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 12 tập thể và 123 cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội về thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014- 2019.

Danh sách BCH Công đoàn Trường khóa XVII:

1. Đ/c Dương Tuấn Anh - Chủ tịch Công đoàn khoa Ngữ văn

2. Đ/c Cao Tuấn Anh - Trưởng ban Quản lý Ký túc xá

3. Đ/c Đàm Thị Vân Anh - Chủ tịch Công đoàn Khoa Tâm lý - Giáo dục học

4. Đ/c Lê Thanh Chinh - UVBCHCĐ Trường khóa XVI

5. Đ/c Lê Hải Đăng - UVBCHCĐ Trường khóa XVI, Chủ tịch Công đoàn Khoa Hóa học

6. Đ/c Đinh Thu Hà - Phó trưởng ban Văn thể Công đoàn Trường khóa XVI

7. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường khóa XVI

8. Đ/c Tiêu Thị Mỹ Hồng - UVBCHCĐ Trường khóa XVI, Chủ tịch Công đoàn Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân

9. Đ/c Trần Thị Thanh Huyền - UVBCH Công đoàn Trường khóa XVI

10. Đ/c Hoàng Thị Mai Hương - UV Ban Thường vụ Công đoàn Trường khóa XVI

11. Đ/c Đinh Hùng Mạnh - UVBCH Công đoàn Trường khóa XVI, Chủ tịch Công đoàn Khoa Vật lý

12. Đ/c Đỗ Thị Phi Nga - UVBCH Công đoàn Trường khóa XVI, Chủ tịch Công đoàn Khoa Tiếng Anh

13. Đ/c Tô Phương Oanh - Chủ tịch Công đoàn Khoa Công tác xã hội

14. Đ/c Nguyễn Nhật Tân - Chủ tịch Công đoàn Trường khóa XVI

15. Đ/c Trần Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu Hà Nam

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

TS Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu

Đ/c Nguyễn Nhật Tân - Chủ tịch Công đoàn Trường trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đ/c Đặng Xuân Thư - Bí thư Đảng ủy Trường và các Ủy viên BCH Công đoàn Trường khóa XVII

Các đại biểu dự Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội

BAN TUYÊN GIÁO – TRUYỀN THÔNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

Publish: 31/05/2019 - Views: 840 - Lastest update: 04/06/2019 5:56:32 CH
Tin cùng chuyên mục