Tin tức - Sự kiện
Tin khác

Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025, tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động giai đoạn 2015-2020"

Sáng ngày 25/7/2020, tại Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức "Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 -2025, tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động giai đoạn 2015-2020".

Tới dự Hội nghị có PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng ban tuyên giáo (Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam); ông Vũ Minh Đức -Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Tại Hội nghị, có 34 tập thể và 138 cá nhân được vinh danh, khen thưởng. Đây là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, trong các phong trào thi đua, cuộc vận động do Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai giai đoạn 2015 - 2020. Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và 02 cá nhân được nhận Bằng khen về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động giai đoạn 2015 - 2020. 

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vân động do Công đoàn Giáo dục Việt Nam triển khai từ năm 2015 đến năm 2020 trong cán bộ, nhà giáo, người lao động đối với việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Đồng thời khẳng định những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong giai đoạn tiếp theo 2020 - 2025. Qua đó khơi dậy và tạo động lực cho cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn giáo dục Việt Nam, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

 

Văn phòng Công đoàn Trường

Nguồn và ảnh: Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Publish: 27/07/2020 - Views: 117 - Lastest update: 27/07/2020 4:36:12 CH
Tin cùng chuyên mục