công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo: Kết quả xét các danh hiệu thi đua năm học 2013-2014

BCH Công đoàn Trường đã họp ngày 18/6/2014, thống nhất đánh giá phong trào công đoàn CĐBP, Tổ CĐ trực thuộc và bình xét danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc” năm học 2013 - 2014 như sau:

            * Căn cứ để đánh giá:

            1. Bản tự chấm điểm, danh sách, biên bản bình bầu danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc” của các đơn vị;

            2. Công đoàn trường theo dõi phong trào chung.

* Kết quả:

I. XẾP LOẠI CĐBP, TỔ CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC

1. Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc:

 

STT

Đơn vị

Ghi chú

1.            

Khoa Vật lý

 

2.            

Trường Chuyên

 

3.            

Trung tâm Thư viện

 

4.            

Khoa LLCT-GDCD

 

5.            

Trường NTT

 

6.            

Khoa Toán - Tin

 

7.            

Khoa Tiếng Anh

 

8.            

Khoa Triết học

 

9.            

Khoa Tiếng Pháp

 

10.       

Phòng TCCB

 

11.       

Viện NCSP

 

12.       

Khoa Hóa học

 

13.       

Khoa Việt Nam học

 

14.       

Khoa TLGD

 

15.       

Khoa Sinh học

 

16.       

Khoa Lịch sử

 

17.       

Khoa CTXH

 

18.       

Khoa GDMN

 

19.       

Phòng Bảo vệ

 

20.       

Phòng QHQT

 

21.       

Phòng Quản trị

 

22.       

Khoa Ngữ văn

 

23.       

TT GDĐB

 

24.       

Khoa GDQP

 

25.       

Nhà xuất bản

 

26.       

Khoa Địa lý

 

27.       

Phòng HCTH

 

28.       

Phòng KHTC

 

29.       

Khoa SPKT

 

30.       

Ba VP

 

31.       

Khoa Nghệ thuật

 

32.       

Phòng KHCN

 

33.       

Trung tâm Học liệu

 

34.       

Phòng CTCT

 

35.       

Khoa GDTC

 

36.       

Kí túc xá

 

 

2. Công đoàn đạt vững mạnh:

 

STT

Đơn vị

Ghi chú

1.           

Khoa GDĐB

 

2.           

Khoa GDTH

 

3.           

Khoa QLGD

 

4.           

TT ĐT - BDTX

 

5.           

BM Tiếng Nga

 

6.           

Khoa CNTT

 

7.           

TT CNTT

 

8.           

MN Búp sen xanh

 

9.           

Phòng Y tế

 

10.      

Phòng Sau ĐH

 

11.      

Phòng Đào tạo

 

12.      

Phòng Tạp chí

 

 

3. Công đoàn đạt loại khá:

 

STT

Đơn vị

Ghi chú

1.            

BM Tiếng Trung

Khá

2.            

TT Khảo thí

Khá

 

II. DANH HIỆU CÔNG ĐOÀN VIÊN XUẤT SẮC NĂM HỌC 2013 - 2014

I. Danh sách các đơn vị đề nghị:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

1. 

Dương Thị Liên

Tiếng Nga

 

2. 

Đặng Thị Hải Yến

Nghệ thuật

 

3. 

Đinh Thu Hà

-

 

4. 

Nguyễn Thị Thu Lan

-

 

5. 

Nguyễn Duy Hùng

-

 

6. 

Đoàn Đức Thanh

KTX

 

7. 

Võ Trọng Nghĩa

-

 

8. 

Nguyễn Thị Thùy Dung

-

 

9. 

Nguyễn Thị Kiều Giang

Tiếng Anh

 

10.         

Cao Thị Thu Giang

-

 

11.         

Đỗ Thị Phương Mai

-

 

12.         

Nguyễn Thị Thanh Huyền

-

 

13.         

Nguyễn Mộc Lan

-

 

14.         

Phan Thanh Long

TCCB

 

15.         

Đào Thị Bích Thủy

TT GDĐB

 

16.         

Lê Trọng Thủy

-

 

17.         

Từ Đức Văn

TLGD

 

18.         

Vũ Lệ Hoa

-

 

19.         

Đàm Thị Vân Anh

-

 

20.         

Đặng Thị Vân

-

 

21.         

Lê Minh Nguyệt

-

 

22.         

Nguyễn Văn Nam

Bảo vệ

 

23.         

Nguyễn Văn Vinh

-

 

24.         

Trương Thị Bích

NCSP

 

25.         

Vũ Thị Lệ Thủy

-

 

26.         

Trần Thị Tuyết Mai

-

 

27.         

Phạm Thị Quỳnh

Triết học

 

28.         

Phùng Kim Trang

-

 

29.         

Nguyễn Thị Vinh Hòa

Y tế

 

30.         

Hà Minh Phương

Tiếng Pháp

 

31.         

Lê Thị Huê

Ba VP

 

32.         

Nguyễn Vân Anh

QLGD

 

33.         

Hoàng Thị Kim Huệ

-

 

34.         

Nguyễn Thảo Hương

QHQT

 

35.         

Nguyễn Thị Như Quỳnh

GDTH

 

36.         

Trần Thị Thùy Dung

-

 

37.         

Nguyễn Thị Vân Anh

-

 

38.         

Trần Văn Tấn

Toán Tin

 

39.         

Phạm Hoàng Hà

-

 

40.         

Nguyễn Thị Kim Sơn

-

 

41.         

Nguyễn Như Thắng

-

 

42.         

Nguyễn Anh Tuấn

-

 

43.         

Đào Thu Hà

-

 

44.         

Lê Thị Hà

-

 

45.         

Lã Thị Bắc Lý

GDMN

 

46.         

Đỗ Thị Minh Liên

-

 

47.         

Trần Khánh Long

-

 

48.         

Nguyễn Thị Thu Anh

NTT

 

49.         

Nguyễn Thị Thu Hà

-

 

50.         

Nguyễn Thị Thu Giang

-

 

51.         

Nguyễn Thị Tâm

-

 

52.         

Võ Thị Hải

-

 

53.         

Lại Thị Thắm Hồng

-

 

54.         

Bùi Ngọc Chu

-

 

55.         

Ứng Thị Duyệt Hồng

-

 

56.         

Võ Thanh An

-

 

57.         

Nguyễn Quỳnh Diệp

CNTT

 

58.         

Phạm Công Thành

-

 

59.         

Nguyễn Thị Phương Dung

-

 

60.         

Đỗ Như Long

-

 

61.         

Nguyễn Quốc Vinh

Quản trị

 

62.         

Lê Viết Dũng

-

 

63.         

Đặng Minh Thúy

NXB

 

64.         

Phạm Đức Từ

-

 

65.         

Nguyễn Bá Cường

-

 

66.         

Nguyễn Duy Cường

CTXH

 

67.         

Đặng Thị Huyền Oanh

-

 

68.         

Nguyễn Thu Hà

-

 

69.         

Lâm Hồng Mạnh

HCTH

 

70.         

Tô Thị Thùy Dương

-

 

71.         

Đặng Phương Lan

Địa lý

 

72.         

Vũ Thị Hằng

-

 

73.         

Ngô Thị Hải Yến (B)

-

 

74.         

Tô Thị Hồng Nhung

-

 

75.         

Vũ Thị Bình

Hóa học

 

76.         

Nguyễn Thị Minh Chiến

-

 

77.         

Lê Hữu Dũng

-

 

78.         

Phùng Thị Lan

-

 

79.         

Nguyễn Thị Hồng Vân

-

 

80.         

Ngô Đức Huyền

-

 

81.         

Nguyễn Thị Hoa

SPKT

 

82.         

Nguyễn Thị Mai Lan

-

 

83.         

Vũ Cẩm Tú

-

 

84.         

Bùi Thị Thu Vân

VN học

 

85.         

Cao Hoàng Hà

-

 

86.         

Phạm Thị Thùy Linh

-

 

87.         

Phạm Thanh Thủy

MN BSX

 

88.         

Hoàng Thu Huyền

CTCT

 

89.         

Trần Thị Thanh Huyền

Sinh học

 

90.         

Tống Thị Mơ

-

 

91.         

Đoàn Văn Thược

-

 

92.         

Đỗ Thị Hồng

-

 

93.         

Nguyễn Đức Tuấn

-

 

94.         

Nguyễn Đức Hùng

-

 

95.         

Nguyễn Thị Phương Thảo

-

 

96.         

Lê Thị Nhung

KHTC

 

97.         

Bùi Đức Nam

-

 

98.         

Vũ Tố Nga

Ngữ văn

 

99.         

Thành Đức Hồng Hà

-

 

100.    

Phan Thị Hồng Xuân

-

 

101.    

Nguyễn Thị Kim Oanh

-

 

102.    

Nguyễn Thị Hải Phương

-

 

103.    

Nguyễn Thị Nương

-

 

104.    

Đặng Thị Thu Thủy

-

 

105.    

Nguyễn Đức Hoàng

T.Chuyên

 

106.    

Lê Huy Hiếu

-

 

107.    

Nguyễn Thị Thanh Thảo

-

 

108.    

Nguyễn Bích Thảo

-

 

109.    

Vũ Minh Tiến

-

 

110.    

Lê Minh Hoàng

-

 

111.    

Nguyễn Hồng Ngọc

ĐT-BDTX

 

112.    

Đỗ Xuân Thảo

-

 

113.    

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Thư viện

 

114.    

Võ Thị Hải Vân

-

 

115.    

Phạm Công Chi

-

 

116.    

Nguyễn Trọng Hiếu

-

 

117.    

Phan Thị Hồ Điệp

GDĐB

 

118.    

Trần Thị Thiệp

-

 

119.    

Phí Thị Bảo Khanh

KHCN

 

120.    

Phạm Thị Tuyết

Lịch sử

 

121.    

Nguyễn Thị Thế Bình

-

 

122.    

Nguyễn Thị Hạnh

-

 

123.    

Nguyễn Văn Bằng

-

 

124.    

Nguyễn Thanh Huyền

-

 

125.    

Nguyễn Thị Thu Minh

Vật lý

 

126.    

Đào Thị Vân Anh

-

 

127.    

Dương Xuân Quý

-

 

128.    

Ngô Ngọc Hoa

-

 

129.    

Hồ Tuấn Hùng

-

 

130.    

Nguyễn Quang Học

-

 

131.    

Lê Quý Bằng

TT Học liệu

 

132.    

Lương Văn Đạt

-

 

133.    

Nguyễn Ngọc Phương

-

 

134.    

Đỗ Quốc Tam

GDQP

 

135.    

Nguyễn Văn Quý

-

 

136.    

Nguyễn Văn Thiện

Tiếng Trung

 

137.    

Đào Thị Thu Hằng

Tạp chí

 

138.    

Đào Đức Doãn

LLCT

 

139.    

Đào Thị Ngọc Minh

-

 

140.    

Nguyễn Thị Phương Thủy

-

 

141.    

Tiêu Thị Mỹ Hồng

-

 

142.    

Nguyễn Bá Hòa

GDTC

 


II. Danh sách BCH CĐ trường đề nghị:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1. 

Nguyễn Văn Minh

BGH

Hiệu trưởng

2. 

Đỗ Việt Hùng

-

Phó Hiệu trưởng

3. 

Đặng Xuân Thư

-

Bí thư Đảng ủy

4. 

Nguyễn Văn Trào

-

Phó Hiệu trưởng

5. 

Trần Công Thanh

KTX

Phó CTCĐ trường

6. 

Nguyễn Đạt Đăng

Toán Tin

UVBCHCĐ trường

7. 

Nguyễn Nhật Tân

HCTH

Chủ tịch CĐ trường

8. 

Nguyễn Thị Thu Hoài

VN học

Phó CTCĐ trường

9. 

Nguyễn Thị Mai Chanh

Ngữ văn

Thường vụ CĐ trường

10.         

Hoàng Thị Mai Hương

VPCĐ

Thường vụ CĐ trường

11.         

Lê Hải Đăng

Hóa học

UVBCHCĐ trường

12.         

Nguyễn Ngọc Ánh

Địa lý

UVBCHCĐ trường

13.         

Lê Thanh Chinh

KHTC

UVBCHCĐ trường

14.         

Trương Thị Thúy Nga

TCCB

UVBCHCĐ trường

15.         

Đỗ Thị Phi Nga

Tiếng Anh

UVBCHCĐ trường

16.         

Phạm Thị Kim Anh

NCSP

UVBCHCĐ trường

17.         

Trịnh Văn Đích

SPKT

UVBCHCĐ trường

18.         

Đinh Hùng Mạnh

Vật lý

UVBCHCĐ trường

19.         

Trần Hạnh Mai

Ngữ văn

UVBCH CĐGDVN

20.         

Nguyễn Văn Vận

CTCT

Nguyên CTCĐ trường

21.         

Trần Thị Thái Hà

Lịch sử

Phó Ban NC

22.         

Bùi Minh Hồng

Sinh học

Nguyên UVBCHCĐ trường

23.         

Nguyễn Thị Nga

TCCB

Phó ban TTND

24.         

Nguyễn Mạnh Thảo

Vật lý

Trưởng ban TTGD

25.         

Lưu Thị Nguyệt

TCCB

Ban ATVSLĐ

26.         

Nghiêm Xuân Công

TTCNTT

Tổ trưởng CĐ trực thuộc

27.         

Phạm Đông Xuân

Đào tạo

Chủ tịch CĐBP

28.         

Đào Thị Thu Trang

Nghệ thuật

Tham gia văn nghệ

29.         

Trần Thị Thu Hà

-

Tham gia văn nghệ

30.         

Lương Thị Hà

GDTC

Ban Văn thể

 

Nơi nhận:                                                                                             TM.BAN THƯỜNG VỤ

   - CĐBP, Tổ CĐTT                                                                                      CHỦ TỊCH

   - Lưu VPCĐ                                                                                                  

                                                                                                             Nguyễn Nhật Tân

Xem chi tiết thông báo tại đây


Publish: 13/08/2014 - Views: 1676 - Lastest update: 13/08/2014 10:34:45 CH
Tin cùng chuyên mục