Chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022)

Sự kiện nổi bật

Bài học về phát huy sức mạnh đoàn kết từ cách mạng tháng Tám

Cách mạng tháng Tám đã để lại bài học kinh nghiệm quý giá về phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp tất cả lực lượng yêu nước trong Mặt trận Dân tộc thống nhất là nhân tố quyết định làm nên thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945.

Văn bản mới