Chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (11/10/1951 - 11/10/2021)

Sự kiện nổi bật

70 năm Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (11/10/1951 - 11/10/2021)

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tiền thân là Trường Sư phạm cao cấp chính thức được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định số 276/NĐ của Bộ Quốc gia Giáo dục. Cùng thời gian này, tổ chức công đoàn của Nhà trường cũng được thành lập. Lịch sử xây dựng và phát triển của Công đoàn Đại học Sư phạm Hà Nội trong 70 năm qua luôn gắn liền với lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và quá trình phát triển của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (1951 - 2021).

Văn bản mới