công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo: Kết quả cuộc thi Tìm hiểu Công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển

Kính gửi: BCH Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn trực thuộc

 

            Thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển”, Ban Thường vụ Công đoàn Trường đã tổ chức chấm các bài của các đơn vị gửi dự thi. Kết quả tổng hợp như sau:

1. Tổng số bài dự thi:

            - Tập thể: 25 bài, gồm các đơn vị: Công đoàn khoa GDTH, Tiếng Anh, Lịch sử, CNTT, Triết học, GDMN, Vật lý, TLGD, CTXH, Ngữ văn, LLCT-GDCD, Ký túc xá, Viện NCSP, Thư viện, Phòng TCCB, Ba Văn phòng, Trạm Y tế, Phòng Quản trị, KHTC, CTCT, Tạp chí, Trường MN Búp sen xanh, TT Đào tạo và phát triển GDĐB, TT Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên, TT CNTT.

            - Cá nhân: 10 bài, gồm các đơn vị: Công đoàn khoa VN học (01 bài), Trường NTT (03 bài), Sinh học (01 bài), SPKT (01 bải), GDQP (01 bài), Hóa học (01 bài), Địa lý (01 bài), HCTH (01 bài).

Căn cứ bộ đề cương câu hỏi của Tổng LĐLĐ Việt Nam và CĐGD Việt Nam, Ban Giám khảo đánh giá kết quả như sau:

- Một số bài viết có đầu tư công phu, nhiều tư liệu, hình ảnh sinh động, phong phú, sát thực với thực tiễn hoạt động của công đoàn cơ sở. Có nhiều ý tưởng cống hiến mô hình cho hoạt động công đoàn, nêu những tấm gương tiêu biểu trong hoạt động công đoàn.

- Một số bài viết còn sơ sài, không có tính sáng tạo, không có hình ảnh minh họa, không có sự vận dụng với thực tiễn hoạt động.

2. Kết quả:

   * Tập thể:

- Giải Nhất: CĐ Ba Văn phòng

- Giải Nhì:  CĐ Khoa Tiếng Anh, Ban QL Ký túc xá

            - Giải Ba:   CĐ Khoa LLCT-GDCD, CTXH, TT Thông tin Thư viện

- Giải Khuyến khích: CĐ Khoa GDTH, TLGD, Ngữ văn, Phòng TCCB

  * Cá nhân:

- Giải Nhất: Vũ Trung Tuấn - Phó Chủ tịch Khoa GDQP

- Giải Nhì: Lâm Hồng Mạnh - Chủ tịch Công đoàn Phòng HCTH

- Giải Ba: Nguyễn Ngọc Ánh - Chủ tịch Công đoàn Khoa Địa lý

                   Nguyễn Thị Minh Chiến - Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa Hóa học

 

 

Nơi nhận:                                                                                                   TM.BAN THƯỜNG VỤ

   - CĐBP, Tổ CĐTT                                                                                            CHỦ TỊCH

   - Lưu VPCĐ                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                                     Nguyễn Nhật Tân


Xem chi tiết thông báo tại đây

Publish: 17/09/2014 - Views: 1720 - Lastest update: 17/09/2014 2:15:29 CH
Tin cùng chuyên mục