công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thực hiện Công văn số 63/CĐN-TGNC, ngày 10/3/2016 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Thường vụ Công đoàn trường ĐHSP Hà Nội triển khai các nội dung như sau:

Tải văn bản tại đây: Ke hoach tuyen truyen bau cu QH 2016.doc
Publish: 07/04/2016 - Views: 1255 - Lastest update: 08/04/2016 11:46:03 SA
Tin cùng chuyên mục