công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Hướng dẫn sơ kết phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" năm học 2015 - 2016

Thực hiện Hướng dẫn số 02/CĐN-TGNC, ngày 20/01/2016 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, nhà giáo và lao động, giai đoạn 2016 - 2020, Ban Thường vụ Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội hướng dẫn sơ kết phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” năm học 2015 - 2016

Tải văn bản tại đây: Huong dan so ket GVT, DVN 2015.2016.doc
Publish: 26/05/2016 - Views: 1354 - Lastest update: 27/05/2016 8:44:22 SA
Tin cùng chuyên mục