công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Thông báo về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”

/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Hướng dẫn số 149/HD-TLĐ ngày 04/02/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, Công văn số 05/HD-CĐN, ngày 15/3/2015 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam thông báo tới các đơn vị một số nội dung cụ thể

Publish: 15/06/2016 - Views: 1872 - Lastest update: 15/06/2016 11:46:47 SA
Tin cùng chuyên mục