công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Kế hoạch hoạt động năm học 2016 - 2017

Căn cứ chương trình công tác nhiệm kỳ 2014 - 2019 của BCH Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội khóa XVI, Ban Thường vụ Công đoàn Trường xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2016 - 2017

Các đơn vị có thể tải văn bản tại đây
Publish: 01/11/2016 - Views: 1578 - Lastest update: 01/11/2016 3:56:39 CH
Tin cùng chuyên mục