công đoàn trường đhsp hà nội
Thông báo

Hội nghị tập huấn cán bộ Công đoàn Trường năm 2015

Thực hiện chương trình công tác năm học 2014 - 2015, được sự đồng ý của Đảng ủy Trường, Ban chấp hành Công đoàn Trường tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp.

          1. Thời gian: 01 buổi, khai mạc 8h30 ngày 28 tháng 01 năm 2015 (thứ tư)

          2. Địa điểm: Hội trường nhà K - Trường ĐHSP Hà Nội

          3. Thành phần triệu tập:

          - Các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn Trường, Ủy viên Ban Nữ công Trường, UBKT Công đoàn Trường;

          - Các đồng chí Chủ tịch CĐBP, Ủy viên BCH CĐBP, Tổ trưởng, tổ phó Công đoàn trực thuộc;

          - Các đồng chí Tổ trưởng công đoàn (trực thuộc các CĐBP).

          4. Nội dung:

           - Triển khai thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Thông tri hướng dẫn thi hành Điều lệ.

           - Triển khai chương trình hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV (nhiệm kỳ 2013 - 2018).

           - Phương pháp hoạt động của Chủ tịch CĐBP và Tổ Công đoàn trực thuộc.

Các đơn vị tải thông báo tại đây: Tap huan CĐ 2015.doc

 

 

Publish: 16/01/2015 - Views: 1468 - Lastest update: 16/01/2015 10:28:59 SA
Tin cùng chuyên mục